KOSTRA nøkkeltall

Gloppen - 4650 (Vestland)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gloppen Kostragruppe 04 Landet uten Oslo Landet Vestland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 1 531 1 453 1 670 1 874 2 073 1 747 1 808 1 153 1 242 1 292 1 309 1 403 1 106 1 180 1 228 1 262 1 348 . . . 1 294 1 428
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 1 241 1 189 1 375 1 621 1 791 1 295 1 320 929 993 1 036 1 053 1 128 897 950 990 1 026 1 093 . . . 1 071 1 168
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (kr) kr . . . 290 264 295 253 282 452 487 224 248 255 256 275 209 230 238 236 255 . . . 223 260
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 1 138 1 041 1 344 1 541 1 629 1 241 1 273 822 889 919 893 986 794 849 880 874 946 . . . 960 1 051
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 117 89 88 26 -6 79 106 57 71 65 65 79 56 69 65 64 78 . . . 58 79
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 1 022 953 1 256 1 515 1 634 1 161 1 167 765 818 853 829 907 738 780 815 809 868 . . . 902 973
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . 0,37 0,00 .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,72 0,75 0,76 0,70 0,70 0,71 0,74 0,74 . . . 0,70 0,73
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . 0,32 0,00 .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,26 0,24 0,23 0,24 0,24 0,24 . . . 0,24 0,25
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . 0,05 0,00 .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,47 0,50 0,50 0,46 0,47 0,47 0,50 0,50 . . . 0,46 0,48
Antall bygningsbranner (antall) antall . . . 3 4 12 12 16 108 124 2 711 2 939 2 798 2 601 2 839 3 079 3 318 3 160 2 966 3 238 . . . 315 347
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall . . . 19 0 86 69 91 270 195 9 745 9 041 8 137 7 295 7 430 11 145 9 312 8 183 7 444 7 661 . . . 721 794

Kontakt