KOSTRA nøkkeltall

Gjøvik - 0502 (Oppland)

Regnskap

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gjøvik Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Oppland Oppland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 2,5 4,2 3,3 0,8 0,9 2,9 4,3 4,0 1,9 1,6 2,9 4,1 3,7 2,2 1,5 3,0 4,0 3,8 2,6 1,9 2,4 3,7 2,7 1,0 0,6 2,4 3,7 2,7 1,0 0,6
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 0,8 2,4 1,3 0,0 0,9 1,5 2,2 1,9 1,0 1,0 1,5 2,1 1,8 1,2 1,1 1,4 2,0 1,9 1,3 1,2 1,4 2,3 1,6 0,9 1,0 1,4 2,3 1,6 0,9 1,0
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 48,2 47,4 50,0 50,2 49,4 18,8 20,9 21,9 21,1 20,2 19,0 20,9 21,8 21,7 20,6 16,0 17,8 18,3 17,9 17,0 21,5 23,0 24,9 23,7 22,6 21,5 23,0 24,9 23,7 22,6
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent -5,0 10,0 10,4 9,6 .. 38,7 40,2 40,6 43,1 49,5 37,2 40,1 40,1 42,2 48,0 34,8 37,7 36,5 39,1 43,8 21,7 28,5 28,9 34,4 44,8 21,7 28,5 28,9 34,4 44,8
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 81,7 84,2 88,3 91,1 98,1 106,0 105,5 105,3 109,3 115,3 101,1 101,3 101,9 105,6 111,0 98,9 98,9 98,6 101,8 106,7 85,3 88,0 93,1 99,5 108,9 85,3 88,0 93,1 99,5 108,9
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 46 299 48 524 50 369 51 863 53 954 47 667 50 180 51 683 53 187 55 209 49 775 52 158 53 619 55 124 57 316 50 630 53 174 54 801 56 328 58 501 50 366 52 589 54 229 55 802 57 983 50 366 52 589 54 229 55 802 57 983
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 14,1 15,6 16,6 15,9 16,3 8,9 11,8 13,0 13,2 12,6 7,9 10,7 11,7 12,3 12,0 7,8 10,4 11,4 12,2 11,8 8,5 10,2 11,6 11,6 11,1 8,5 10,2 11,6 11,6 11,1
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 9,1 10,7 8,4 9,2 12,9 14,6 14,6 14,6 16,0 16,9 14,5 14,7 14,5 15,2 16,2 15,1 14,9 14,6 15,3 16,7 14,0 13,5 13,5 17,8 18,9 14,0 13,5 13,5 17,8 18,9
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 2,7 35,6 38,5 42,4 35,3 29,7 31,2 32,4 34,6 32,4 31,3 32,6 34,9 36,0 33,8 35,2 39,1 40,1 44,9 41,5 30,3 25,5 28,1 35,0 29,1 30,3 25,5 28,1 35,0 29,1

Balansedata ble publisert med mangelfullt datagrunnlag for 2019.
Variabelen Egenfinansiering av investeringene i prosent av brutto driftsinntekter ble omdefinert til publiseringen 16.3.2020. Beklageligvis oppstod en fortegnsfeil slik at tallene som ble publisert 16. mars ble feil. Feilen er 30.3.2020 rettet for alle årgangene 2015 - 2019

Kommuneregnskap - flere tabeller i statistikkbanken

Fylkeskommuneregnskap - flere tabeller i statistikkbanken

 

 

Kontakt