KOSTRA nøkkeltall

Gjøvik - 0502 (Oppland)

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gjøvik Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Oppland Oppland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 13 10 9 15 6 573 543 492 444 435 1 870 1 741 1 682 1 607 1 392 1 924 1 800 1 731 1 644 1 440 124 107 121 111 97 124 107 121 111 97
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 15 38 14 17 22 28 20 20 29 26 24 19 19 26 26 24 19 19 26 27 20 19 18 19 25 20 19 18 19 25
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 567 447 274 670 326 27 488 26 402 25 511 24 947 26 730 88 326 80 866 79 021 74 668 71 711 93 745 86 591 85 306 80 561 77 458 5 447 5 262 4 780 5 152 4 585 5 447 5 262 4 780 5 152 4 585
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 333 100 106 127 .. 13 525 12 787 11 868 12 171 .. 43 837 39 200 33 292 29 786 .. 46 642 42 169 36 334 32 788 .. 3 632 3 093 1 558 1 451 .. 3 632 3 093 1 558 1 451
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 26 30 41 27 .. 17 18 23 19 .. 16 16 20 18 .. 16 16 20 18 .. 15 15 16 17 .. 15 15 16 17
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 46 80 42 .. .. 40 45 44 42 .. 36 32 37 37 .. 36 33 38 37 .. 33 29 28 32 .. 33 29 28 32
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 16 .. 35 40 25 18 17 20 19 17 18 18 18 18 17 18 17 17 18 17 11 13 14 16 13 11 13 14 16 13
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. 5 0 .. 0 .. 679 614 730 555 .. 1 594 1 787 1 992 1 193 .. 1 965 1 787 2 367 1 573 .. 29 22 50 15 .. 29 22 50 15
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. .. 0 240 191 176 234 153 1 090 1 177 1 165 1 224 884 1 092 1 181 1 166 1 224 884 .. 5 .. .. 0 .. 5 .. .. 0
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. .. 93 80 92 96 .. 90 92 97 95 .. 90 92 97 95 .. 72 96 99 100 .. 72 96 99 100
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. 50 .. .. .. .. 44 46 48 44 .. 47 47 49 46 .. 47 46 49 46 .. 50 46 49 49 .. 50 46 49 49
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 83 89 84 98 .. 95 95 97 92 94 84 86 86 81 83 84 86 86 81 83 78 83 84 91 85 78 83 84 91 85
Netto endring i antall boliger (antall) antall 26 50 .. .. .. 43 475 11 353 0 .. .. 59 758 23 645 0 .. .. 62 408 23 930 0 .. .. 951 665 0 .. .. 951 665 0 .. ..

Kontakt