KOSTRA nøkkeltall

Gjøvik - 0502 (Oppland)

Eiendomsforvaltning

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gjøvik Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Oppland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 7,9 8,0 7,8 7,6 8,6 8,8 8,8 8,9 8,7 8,9 8,9 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 8,3 8,5 8,4 8,5
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 121 103 119 105 231 251 280 265 242 258 271 278 246 259 279 288 213 265 307 311
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 4,05 4,29 4,41 4,41 4,76 4,93 4,90 4,83 5,08 5,12 5,17 5,12 4,89 4,94 4,95 4,94 5,30 5,35 5,50 5,67
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 81 95 99 88 82 92 100 99 86 94 100 99 93 101 109 109 51 51 57 58
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 542 557 548 549 442 464 474 521 482 515 517 562 481 525 540 581 426 434 429 435
Herav utgifter til renhold (kr) kr 253 255 243 250 142 147 154 155 144 152 157 161 143 150 156 159 192 194 186 186
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 125 133 117 121 96 99 103 119 102 109 111 126 101 109 113 127 119 128 126 130
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt