KOSTRA nøkkeltall

Gjerstad - 0911 (Aust-Agder)

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gjerstad Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 100 162 157 185 114 111 123 119 129 131 102 109 111 126 134 101 109 113 127 133 75 72 80 141 140
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,81 1,01 0,94 1,05 0,74 0,83 0,86 0,82 0,87 0,81 0,67 0,68 0,67 0,73 0,71 0,63 0,65 0,65 0,70 0,67 0,66 0,60 0,64 0,79 0,72
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 91,1 91,1 93,9 96,7 89,0 97,6 97,4 97,2 97,1 96,9 95,8 95,9 95,6 95,5 96,2 95,5 95,4 95,2 95,1 95,8 98,9 98,5 97,9 98,3 98,4
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 196 220 107 248 210 145 160 161 157 166 147 166 155 154 154 154 168 158 155 153 119 119 131 174 177
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 82 82 56 79 77 84 83 85 85 84 84 85 84 83 83 82 84 83 82 82 90 90 90 89 90
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 9 10 9 8 7 11 11 12 12 13 12 12 13 13 14 5 4 5 5 4
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 3 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 2 1 0 0
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 3 5 10 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 15 13 34 17 19 3 4 4 4 6 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 5 3 3 5 5
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 97 95 90 96 97 94 95 95 96 96 94 95 95 95 96 94 95 95 94 96 98 96 97 98 98
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 6 10 20 8 7 9 7 6 6 7 7 6 5 5 4 6 5 4 4 4 1 7 3 2 2

Kontakt