KOSTRA nøkkeltall

Gjerstad - 0911 (Aust-Agder)

Grunnskole

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gjerstad Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 48,2 32,6 101,3 44,4 57,0 52,9 53,1 55,3 51,8 52,4 35,1 37,5 38,2 37,3 36,3 31,7 33,3 33,7 32,5 31,5 38,8 34,0 32,7 33,6 31,1 38,8 34,0 32,7 33,6 31,1
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 90,8 156,2 104,9 101,9 100,5 136,2 133,6 142,6 143,4 148,7 131,0 132,8 135,4 137,6 139,9 129,6 130,6 133,6 136,1 138,8 103,1 115,8 115,1 116,3 119,0 103,1 115,8 115,1 116,3 119,0
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent 4,8 2,6 2,2 5,1 5,7 3,5 4,2 4,3 4,1 3,4 5,3 5,6 5,5 5,2 4,9 7,0 7,2 7,1 6,6 6,4 4,3 5,1 4,6 4,2 3,8 4,3 5,1 4,6 4,2 3,8
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent 13,4 9,7 9,4 8,0 11,1 8,9 8,7 8,5 8,7 9,2 7,9 7,8 7,9 7,9 7,8 7,9 7,8 7,8 7,9 7,7 9,2 9,1 9,2 9,1 8,9 9,2 9,1 9,2 9,1 8,9
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent 80,8 73,9 51,7 60,0 63,6 67,2 70,9 70,8 72,1 74,0 69,4 72,0 72,8 73,5 75,0 70,2 72,7 73,4 74,2 75,5 67,1 72,5 73,2 70,3 75,3 67,1 72,5 73,2 70,3 75,3
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent 73,1 73,9 59,3 70,8 57,6 67,4 67,1 69,4 68,8 68,3 69,9 69,4 69,2 69,6 68,7 70,5 70,3 70,1 70,3 69,3 68,8 72,0 67,0 68,7 67,2 68,8 72,0 67,0 68,7 67,2
Gruppestørrelse 2 (antall) antall 12,7 13,5 12,5 13,3 16,0 14,1 13,9 13,7 13,5 13,4 16,6 16,6 16,5 16,2 15,8 17,0 17,0 16,8 16,5 16,0 16,8 16,8 16,1 16,2 15,9 16,8 16,8 16,1 16,2 15,9
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall 39,6 40,9 39,5 42,9 40,6 40,2 40,8 41,0 41,0 41,5 40,7 41,2 41,3 41,7 41,7 40,8 41,2 41,4 41,7 41,9 40,6 40,7 41,3 41,2 41,5 40,6 40,7 41,3 41,2 41,5
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 24,6 23,1 22,9 22,9 22,4 23,8 23,4 22,9 22,7 22,2 24,1 23,7 23,2 23,1 23,0 23,3 23,0 22,5 22,5 22,4 24,4 24,2 23,4 23,7 23,8 24,4 24,2 23,4 23,7 23,8
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 152 593,2 147 633,3 148 003,8 151 327,2 147 514,2 121 116,3 124 078,7 128 222,7 133 902,1 139 840,7 102 277,9 104 736,7 107 654,6 112 567,8 117 307,7 102 409,7 104 956,1 108 033,8 113 013,9 118 056,0 104 664,7 106 811,8 107 158,2 112 912,6 117 329,3 104 664,7 106 811,8 107 158,2 112 912,6 117 329,3
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt