KOSTRA nøkkeltall

Gjerstad - 0911 (Aust-Agder)

Bolig

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gjerstad Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 99 106 106 110 110 4 954 5 020 5 253 5 223 5 088 94 337 96 397 98 092 97 142 96 435 107 088 109 006 110 994 110 171 109 495 2 072 2 184 2 381 2 378 2 272 2 072 2 184 2 381 2 378 2 272
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 40 42 43 45 45 25 25 27 27 26 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 18 19 20 20 19 18 19 20 20 19
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 45 45 45 0 70 64 60 62 62 65 52 52 52 53 54 48 48 48 48 49 62 56 57 56 55 62 56 57 56 55
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 68 3 965 2 225 3 729 2 847 1 306 1 484 1 559 1 157 2 119 1 303 1 527 1 426 1 526 1 621 1 466 1 648 1 473 1 509 1 495 1 314 1 737 971 715 818 1 314 1 737 971 715 818
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 8 343 11 365 12 919 9 410 9 731 7 653 7 424 7 539 7 367 8 694 7 831 9 138 9 216 9 560 9 579 8 369 9 673 9 865 10 293 10 413 8 431 6 926 7 658 10 203 11 413 8 431 6 926 7 658 10 203 11 413
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent .. 0 57 .. 22 29 26 26 25 27 30 30 29 29 27 33 34 33 32 31 29 21 17 15 11 29 21 17 15 11
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 0 0 0 0 28 30 22 25 49 2 903 2 638 2 449 2 661 2 606 3 710 3 477 3 323 3 473 3 574 46 56 67 45 60 46 56 67 45 60
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 4,0 : 2,4 : 2,1 1,8 1,3 1,3 1,4 1,6 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 2,4 2,2 2,3 2,2 2,6 2,4 2,2 2,3 2,2 2,6
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 31,1 27,5 26,8 20,0 19,8 15,1 14,7 11,4 9,8 11,0 19,2 18,9 16,2 14,6 13,4 20,3 20,0 17,3 15,7 14,5 24,3 24,0 20,1 18,4 16,7 24,3 24,0 20,1 18,4 16,7

Kontakt