KOSTRA nøkkeltall

Gjerstad - 0911 (Aust-Agder)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gjerstad Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 7 496 7 057 8 614 10 026 10 060 7 292 7 748 8 693 8 918 9 396 6 415 6 854 7 978 8 318 8 393 6 451 6 879 7 972 8 384 8 372 6 021 6 261 8 205 8 283 8 344 6 021 6 261 8 205 8 283 8 344
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 3,0 8,0 7,8 3,9 5,4 4,4 4,8 5,0 4,4 4,1 4,3 4,6 4,6 4,5 4,6 4,3 4,6 4,7 4,5 4,6 4,6 5,3 5,0 4,7 5,3 4,6 5,3 5,0 4,7 5,3
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 2,5 6,4 9,8 4,8 6,7 4,8 5,0 5,2 4,7 4,3 4,4 4,7 4,9 4,8 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,8 4,9 5,3 5,4 5,1 5,6 4,9 5,3 5,4 5,1 5,6
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 5,6 4,7 7,6 7,8 5,9 4,4 4,5 4,4 4,5 4,4 3,7 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 4,5 4,5 4,5 4,3 4,3 4,5 4,5 4,5 4,3 4,3
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 58 178 24 164 23 486 32 576 42 451 49 483 53 271 53 649 58 511 68 516 43 172 44 795 46 496 49 927 54 769 44 612 46 002 47 588 51 176 56 096 36 160 32 212 36 710 41 295 43 217 36 160 32 212 36 710 41 295 43 217
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 19 708 14 714 13 541 25 270 16 000 31 842 33 890 38 027 33 018 46 862 33 347 34 874 37 963 39 258 41 690 33 639 34 898 37 956 39 325 42 003 25 169 31 647 35 315 37 160 35 012 25 169 31 647 35 315 37 160 35 012
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 312 000 305 900 289 818 302 636 343 100 350 736 367 208 417 632 430 280 415 126 376 779 392 767 429 998 443 890 444 076 373 089 390 110 427 473 441 638 440 588 302 779 327 562 411 222 394 338 404 699 302 779 327 562 411 222 394 338 404 699
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 19,6 20,4 27,4 21,9 15,5 19,5 19,2 19,2 17,6 16,4 20,0 19,9 19,9 18,9 18,6 19,7 19,8 19,6 18,7 18,3 22,3 24,3 22,4 21,3 20,3 22,3 24,3 22,4 21,3 20,3
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 73 85 95 95 100 76 83 85 87 86 82 85 86 87 88 83 86 87 88 89 75 87 90 94 93 75 87 90 94 93

Kontakt