KOSTRA nøkkeltall

Gjerdrum - 0234 (Akershus)

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gjerdrum Kostragruppe 01 Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Akershus Akershus
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 4 0 7 2 1 37 47 48 38 22 164 161 130 144 156 169 115 141 111 80 1 870 1 741 1 682 1 607 1 392 1 924 1 800 1 731 1 644 1 440 145 133 114 126 122 145 133 114 126 122
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 50 .. 33 .. .. 30 15 16 23 19 22 16 18 31 26 17 15 23 23 25 24 19 19 26 26 24 19 19 26 27 24 28 19 28 26 24 28 19 28 26
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 89 156 56 200 103 1 708 1 781 1 986 1 738 1 076 7 213 6 486 6 201 6 354 6 244 6 671 5 846 5 395 4 685 3 088 88 326 80 866 79 021 74 668 71 711 93 745 86 591 85 306 80 561 77 458 6 888 6 945 6 546 6 760 7 844 6 888 6 945 6 546 6 760 7 844
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 145 53 42 53 .. 1 189 1 286 779 803 .. 3 743 4 482 2 391 3 521 .. 3 092 3 069 2 174 2 238 .. 43 837 39 200 33 292 29 786 .. 46 642 42 169 36 334 32 788 .. 3 754 3 541 3 192 3 377 .. 3 754 3 541 3 192 3 377
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. .. 24 15 14 .. 16 14 16 15 .. 22 21 18 21 .. 18 15 19 20 .. 16 16 20 18 .. 16 16 20 18 .. 21 20 20 20 .. 21 20 20 20
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. .. 24 39 24 .. 35 27 37 31 .. 41 44 37 39 .. 32 35 34 46 .. 36 32 37 37 .. 36 33 38 37 .. 40 42 34 37 .. 40 42 34 37
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 8 1 5 6 18 16 18 16 10 13 19 16 17 16 18 19 25 18 18 16 18 18 18 18 17 18 17 17 18 17 22 19 19 15 12 22 19 19 15 12
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. .. 0 .. 8 1 2 5 .. 53 38 69 66 .. 64 96 42 6 .. 1 594 1 787 1 992 1 193 .. 1 965 1 787 2 367 1 573 .. 107 54 111 38 .. 107 54 111 38
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 0 .. .. .. 0 23 26 73 18 6 29 48 23 40 47 70 118 184 143 12 1 090 1 177 1 165 1 224 884 1 092 1 181 1 166 1 224 884 6 21 .. 11 17 6 21 .. 11 17
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. .. .. 100 100 .. 92 96 100 100 .. 95 98 95 94 .. 94 92 99 91 .. 90 92 97 95 .. 90 92 97 95 .. 95 94 94 95 .. 95 94 94 95
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. 50 .. .. .. .. 50 50 50 36 .. 47 48 49 47 .. 48 39 49 49 .. 47 47 49 46 .. 47 46 49 46 .. 48 35 48 48 .. 48 35 48 48
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 100 100 100 100 .. 67 64 76 69 90 98 99 94 92 95 90 93 95 96 87 84 86 86 81 83 84 86 86 81 83 99 98 96 90 96 99 98 96 90 96
Netto endring i antall boliger (antall) antall 13 149 .. .. .. 414 370 0 .. .. 3 735 2 802 0 .. .. 2 051 2 206 0 .. .. 59 758 23 645 0 .. .. 62 408 23 930 0 .. .. 3 560 4 232 0 .. .. 3 560 4 232 0 .. ..

Kontakt