KOSTRA nøkkeltall

Gjerdrum - 0234 (Akershus)

Grunnskole

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gjerdrum Kostragruppe 01 Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Akershus Akershus
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 50,6 54,1 62,2 21,5 56,3 37,7 48,7 59,2 54,1 55,0 41,6 45,6 50,2 46,0 41,8 44,9 47,2 43,4 46,1 44,4 35,1 37,5 38,2 37,3 36,3 31,7 33,3 33,7 32,5 31,5 32,0 34,0 36,8 37,4 34,8 32,0 34,0 36,8 37,4 34,8
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 72,0 95,9 136,4 153,4 171,6 125,7 129,6 138,6 133,6 148,1 122,2 122,3 130,6 132,8 136,8 118,0 127,0 135,0 136,6 132,5 131,0 132,8 135,4 137,6 139,9 129,6 130,6 133,6 136,1 138,8 118,4 122,2 129,7 126,7 132,2 118,4 122,2 129,7 126,7 132,2
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent 3,4 4,3 3,7 5,0 5,8 3,9 4,4 4,0 4,2 4,0 3,6 3,5 3,4 3,4 3,7 3,7 3,7 3,9 3,5 3,6 5,3 5,6 5,5 5,2 4,9 7,0 7,2 7,1 6,6 6,4 4,8 4,9 4,9 4,5 4,4 4,8 4,9 4,9 4,5 4,4
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent 5,4 4,6 5,1 5,1 6,2 9,5 10,1 10,3 10,3 9,7 7,2 7,1 7,1 7,1 7,3 8,2 7,7 7,8 7,9 8,2 7,9 7,8 7,9 7,9 7,8 7,9 7,8 7,8 7,9 7,7 6,8 6,6 6,4 6,4 6,7 6,8 6,6 6,4 6,4 6,7
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent 60,2 78,4 78,7 84,4 81,7 69,0 71,0 68,3 70,7 70,2 68,8 70,4 70,7 72,2 74,6 70,1 71,4 73,6 73,3 72,4 69,4 72,0 72,8 73,5 75,0 70,2 72,7 73,4 74,2 75,5 75,1 77,6 77,6 76,9 78,4 75,1 77,6 77,6 76,9 78,4
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent 66,3 70,1 62,9 71,1 : 64,9 68,0 63,5 68,6 68,4 67,4 66,2 66,9 67,7 66,8 72,4 71,1 69,9 70,4 65,6 69,9 69,4 69,2 69,6 68,7 70,5 70,3 70,1 70,3 69,3 74,7 74,8 74,0 73,6 72,4 74,7 74,8 74,0 73,6 72,4
Gruppestørrelse 2 (antall) antall 16,7 17,9 18,0 19,5 18,0 14,8 15,0 14,3 14,2 14,3 17,1 17,1 17,4 17,2 16,6 17,3 17,2 17,1 17,2 15,8 16,6 16,6 16,5 16,2 15,8 17,0 17,0 16,8 16,5 16,0 18,8 18,8 18,5 17,8 17,3 18,8 18,8 18,5 17,8 17,3
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall 41,5 41,4 41,7 40,4 40,2 40,2 40,7 41,0 41,5 41,2 40,4 41,1 40,9 41,6 41,7 40,7 41,0 41,5 41,8 41,4 40,7 41,2 41,3 41,7 41,7 40,8 41,2 41,4 41,7 41,9 41,8 42,0 42,2 42,6 42,6 41,8 42,0 42,2 42,6 42,6
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 28,1 27,2 26,3 26,4 26,4 24,7 24,8 25,2 24,8 24,6 26,6 26,3 25,7 25,7 25,9 26,2 25,9 25,6 25,3 23,5 24,1 23,7 23,2 23,1 23,0 23,3 23,0 22,5 22,5 22,4 25,4 24,9 24,3 24,3 24,3 25,4 24,9 24,3 24,3 24,3
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 93 569,3 92 441,9 94 917,0 101 857,6 107 933,6 113 511,9 117 628,5 121 547,8 125 886,3 135 999,0 96 516,1 100 027,3 102 946,4 107 380,3 110 611,6 98 905,6 101 301,4 104 229,0 108 006,5 120 807,0 102 277,9 104 736,7 107 654,6 112 567,8 117 307,7 102 409,7 104 956,1 108 033,8 113 013,9 118 056,0 90 236,7 92 829,8 95 522,0 100 262,1 105 267,6 90 236,7 92 829,8 95 522,0 100 262,1 105 267,6
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt