KOSTRA nøkkeltall

Gjerdrum - 0234 (Akershus)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gjerdrum Kostragruppe 01 Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Akershus
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 868 844 854 980 1 013 1 046 1 153 1 213 1 382 1 267 811 859 922 987 1 004 887 959 1 013 1 082 1 290 1 042 1 119 1 153 1 242 1 292 1 002 1 069 1 106 1 180 1 228 829 868 921 1 008 978
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 730 710 731 859 876 805 953 1 037 1 069 982 629 667 723 772 790 724 798 858 837 995 831 897 929 993 1 036 804 861 897 950 990 610 659 707 778 739
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 138 134 123 121 137 241 200 176 313 285 182 192 199 215 214 163 161 154 245 296 211 222 224 248 255 198 207 209 230 238 219 210 214 230 239
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 619 589 589 724 746 821 892 928 1 045 971 553 563 616 674 702 659 712 739 785 978 762 807 822 889 918 740 778 794 849 880 598 603 651 696 711
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr -38 -43 -57 -36 -21 53 -14 -44 59 30 27 29 34 43 34 23 8 -5 71 88 60 60 57 71 65 60 59 56 69 65 63 46 50 65 75
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 658 632 645 760 767 768 905 972 986 940 526 534 582 631 668 636 703 744 714 890 702 747 765 818 853 680 718 738 780 815 535 557 600 631 637
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,48 0,47 0,54 0,48 0,48 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,72 0,70 0,69 0,70 0,70 0,71 0,58 0,64 0,69 0,58 0,68
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,23 0,25 0,22 0,17 0,17 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 0,17 0,17 0,19 0,15 0,18
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,25 0,22 0,32 0,31 0,31 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,46 0,47 0,47 0,41 0,47 0,50 0,43 0,50
Antall bygningsbranner (antall) antall 1 3 1 2 5 43 49 44 67 40 215 202 228 219 182 148 146 164 182 126 2 382 2 567 2 711 2 939 2 798 2 656 3 009 3 079 3 318 3 160 237 252 263 280 266
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 14 4 4 6 8 252 150 151 126 137 1 058 622 490 577 452 941 653 562 521 365 15 160 11 091 9 745 9 041 8 137 15 710 11 641 11 145 9 312 8 183 1 251 536 720 521 519

Kontakt