KOSTRA nøkkeltall

Giske - 1532 (Møre og Romsdal)

Regnskap

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Giske Kostragruppe 01 Kostragruppe 07 Kostragruppe 10 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 2,3 -0,5 -1,0 -0,5 4,5 4,1 1,6 0,2 0,9 3,6 2,7 1,4 1,4 2,0 4,1 2,7 1,0 -0,2 2,2 3,7 2,7 1,0 -0,2 2,2 3,7 2,6 1,5 0,0 1,3 3,7 3,7 2,2 1,5 2,5 4,2 3,8 2,6 1,9 2,7 4,3 3,3 1,2 -0,8 1,0 1,8
Årets merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 0,6 0,1 -0,6 -1,3 0,3 2,6 1,6 0,6 -0,2 0,0 1,8 1,3 1,0 0,0 0,0 1,7 1,2 0,8 0,0 0,0 1,7 1,2 0,8 0,0 0,0 1,5 1,1 0,8 -0,2 0,0 1,8 1,2 1,1 0,0 0,0 1,9 1,3 1,2 0,0 0,0 1,7 1,0 0,3 -0,4 0,1
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 31,5 29,3 24,1 22,7 27,9 25,0 24,1 23,0 18,8 20,2 24,1 23,5 18,2 20,1 20,6 25,9 26,3 21,7 21,9 21,0 25,9 26,3 21,7 21,9 21,0 16,7 17,0 17,2 20,3 21,3 21,8 21,7 20,6 22,4 23,0 18,3 17,9 17,0 18,6 19,1 21,8 21,0 17,0 18,8 18,3
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 116,7 112,5 112,6 100,0 96,3 31,8 39,7 42,6 58,2 57,7 45,5 49,9 57,5 56,7 57,3 29,5 31,8 57,2 53,3 47,3 29,5 31,8 57,2 53,3 47,3 50,2 51,8 54,1 49,9 47,1 40,1 42,2 48,3 50,3 48,6 36,5 39,1 44,4 46,0 44,2 60,9 63,0 71,1 72,8 72,9
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 167,6 165,5 160,5 148,0 145,0 87,4 91,2 94,0 114,9 113,7 109,9 114,7 121,5 124,6 123,1 93,1 98,1 116,1 122,3 117,6 93,1 98,1 116,1 122,3 117,6 103,1 106,1 108,8 114,7 112,3 101,9 105,6 111,0 116,3 114,5 98,6 101,8 106,7 111,6 109,8 118,8 120,5 127,4 130,1 129,9
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 52 468 53 340 56 166 58 235 63 118 55 446 56 733 61 876 60 443 64 824 50 737 52 283 54 708 57 824 62 258 53 530 55 089 55 926 56 495 59 133 53 530 55 089 55 926 56 495 59 133 55 170 56 830 59 704 56 908 61 353 53 619 55 124 57 318 59 398 63 840 54 801 56 328 58 503 60 867 65 717 54 258 55 830 58 116 59 942 64 443
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent -0,7 -1,3 2,7 -3,7 0,5 10,9 11,0 9,9 9,1 11,1 14,4 14,2 12,2 10,4 12,6 10,4 10,6 9,7 10,4 12,5 10,4 10,6 9,7 10,4 12,5 8,1 8,7 9,3 8,9 10,9 11,7 12,3 12,4 11,8 13,7 11,4 12,2 12,1 11,5 13,4 8,0 8,8 8,9 7,2 8,2
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 7,0 9,0 10,6 4,7 16,6 14,5 17,3 14,0 12,7 13,8 18,1 18,1 16,6 17,3 15,7 13,7 16,1 17,3 17,4 14,0 13,7 16,1 17,3 17,4 14,0 13,4 13,3 15,0 13,1 12,4 14,5 15,2 16,3 15,7 13,9 14,6 15,3 16,7 16,0 14,5 14,8 14,2 16,0 14,6 16,1
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 41,7 11,6 10,0 45,8 14,6 35,7 31,4 33,1 29,9 31,3 34,1 31,9 34,4 38,7 41,1 21,6 29,0 38,5 31,0 35,9 21,6 29,0 38,5 31,0 35,9 31,1 29,5 28,2 23,6 36,2 34,9 36,0 33,8 34,9 37,8 40,1 44,9 41,5 38,4 39,1 26,0 28,1 37,2 34,9 24,2

Kontakt