KOSTRA nøkkeltall

Giske - 1532 (Møre og Romsdal)

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Giske Kostragruppe 01 Kostragruppe 07 Kostragruppe 10 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. 50 50 .. 50 50 50 36 47 47 48 49 47 49 49 49 48 50 50 49 49 48 50 50 49 50 49 49 49 47 47 49 46 49 47 46 49 46 49 48 49 46 49 46
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 23 .. 35 58 85 18 16 10 13 23 16 17 16 18 23 28 20 22 21 19 28 20 22 21 19 20 19 19 20 15 18 18 18 17 17 17 17 18 17 17 26 22 25 26 20
Andel av kommuneplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. 100 100 .. .. 200 100 67 75 83 100 .. 67 86 50 50 60 33 50 100 50 60 33 50 100 50 100 43 82 100 86 60 81 78 67 86 60 81 78 67 75 100 100 75 100
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 27 .. 33 33 67 15 16 23 19 34 16 18 31 26 36 23 24 35 32 35 23 24 35 32 35 19 18 25 31 27 19 19 26 26 31 19 19 26 27 30 41 44 54 45 70
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 1 .. 4 0 0 26 73 18 6 65 48 23 40 47 136 80 83 109 14 50 80 83 109 14 50 196 287 252 244 64 1 177 1 165 1 224 884 907 1 181 1 166 1 224 884 907 82 128 195 155 140
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 92 .. 105 129 179 1 781 1 986 1 738 1 076 5 623 6 486 6 201 6 354 6 244 9 328 4 253 4 540 3 817 3 288 5 262 4 253 4 540 3 817 3 288 5 262 11 029 10 614 10 284 11 097 6 839 80 866 79 021 74 668 71 711 74 566 86 591 85 306 80 561 77 458 80 584 5 110 5 138 4 498 4 312 4 974
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager 38 .. 74 84 78 35 27 37 31 41 41 44 37 39 38 36 34 45 40 39 36 34 45 40 39 35 29 35 39 48 36 32 37 37 39 36 33 38 37 39 39 32 45 52 43
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager 17 .. 35 19 18 16 14 16 15 20 22 21 18 21 17 15 14 38 21 22 15 14 38 21 22 14 15 17 18 19 16 16 20 18 17 16 16 20 18 17 17 15 35 22 19
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent 100 .. 100 .. .. 92 96 100 100 99 95 98 95 94 91 73 97 96 97 99 73 97 96 97 99 96 98 97 93 76 90 92 97 95 93 90 92 97 95 93 96 97 97 97 98
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 10 0 1 5 5 57 57 43 40 95 201 164 180 205 179 138 121 120 116 91 138 121 120 116 91 304 282 296 247 123 1 741 1 682 1 607 1 392 1 288 1 800 1 731 1 644 1 440 1 321 123 125 95 80 77
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall 48 .. 69 97 131 1 483 1 286 869 803 2 420 4 765 4 482 3 344 3 521 4 093 3 716 3 321 2 391 2 294 2 103 3 716 3 321 2 391 2 294 2 103 7 987 7 330 5 863 4 949 3 317 43 837 39 200 33 292 29 786 31 027 46 642 42 169 36 334 32 788 33 994 3 280 2 604 1 988 2 100 2 297
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. 93 .. .. 99 67 76 66 88 75 98 95 92 94 92 92 74 77 72 93 92 74 77 72 93 85 94 85 85 91 86 85 81 83 78 86 85 81 83 78 81 72 72 86 79
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. .. 0 8 1 2 5 79 53 38 69 66 94 7 62 41 15 71 7 62 41 15 71 80 80 95 77 75 1 594 1 787 1 992 1 193 1 559 1 965 1 787 2 367 1 573 1 901 60 51 58 21 21

Kontakt