KOSTRA nøkkeltall

Giske - 1532 (Møre og Romsdal)

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Giske Kostragruppe 01 Kostragruppe 07 Kostragruppe 10 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 62 64 67 49 57 113 114 131 101 128 108 127 120 95 137 114 122 112 104 167 114 122 112 104 167 114 131 134 92 154 111 126 134 96 143 113 127 132 91 142 101 576 113 85 112
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,44 0,43 0,43 0,30 0,33 0,71 0,76 0,92 0,60 0,79 0,68 0,74 0,69 0,53 0,73 0,67 0,69 0,65 0,55 0,81 0,67 0,69 0,65 0,55 0,81 0,72 0,78 0,76 0,50 0,70 0,67 0,73 0,71 0,54 0,75 0,65 0,70 0,67 0,48 0,70 0,64 0,68 0,62 0,49 0,61
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 96,9 96,7 98,1 96,5 96,4 95,3 95,0 96,0 97,2 96,8 96,1 96,3 96,3 95,1 94,5 96,1 96,3 96,3 95,1 94,5 97,5 97,5 97,4 98,2 98,2 95,6 95,5 96,2 96,3 95,9 95,2 95,1 95,8 96,2 95,8 95,6 96,7 97,0 96,9 96,7
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 85 85 67 67 68 254 141 136 139 128 141 151 132 154 144 140 148 140 136 142 140 148 140 136 142 163 148 150 129 154 155 154 154 139 146 158 155 153 138 146 127 706 144 129 147
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 100 100 100 100 100 92 87 87 79 78 81 81 86 90 86 86 88 85 80 78 86 88 85 80 78 86 84 81 85 84 84 83 83 84 82 83 82 82 83 82 84 85 84 85 85
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 3 6 4 14 15 12 12 7 6 8 8 11 10 14 15 8 11 10 14 15 11 13 15 13 14 12 12 13 12 13 13 13 14 13 14 13 13 13 13 13
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 2 1 2 2 1 2 1 2 0 1 2 1 1 0 0 2 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 3 4 1 0 1 3 4 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 3 6 7 6 5 4 5 5 3 4 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 1 1 1 1 1
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 100 100 100 100 100 97 97 97 96 96 94 95 97 98 96 95 97 97 95 94 95 97 97 95 94 96 96 96 99 99 95 95 96 97 96 95 94 96 96 96 95 95 96 96 97
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 6 5 5 3 5 7 2 3 8 9 7 2 3 8 9 3 2 3 1 0 5 5 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 2

Kontakt