KOSTRA nøkkeltall

Giske - 1532 (Møre og Romsdal)

Helse- og omsorgstjenester

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Giske Kostragruppe 01 Kostragruppe 07 Kostragruppe 10 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 21 115 22 477 24 734 27 045 31 984 28 651 31 110 32 407 30 474 33 895 21 228 22 741 23 545 27 331 30 526 27 575 29 372 28 535 28 163 33 159 27 575 29 372 28 535 28 163 33 159 29 920 32 236 34 180 28 385 32 061 25 456 27 245 28 774 29 272 33 077 24 800 26 539 28 026 28 598 32 495 28 165 30 390 32 475 33 235 37 105
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 278,1 267,1 265,2 266,1 282,1 318,1 322,9 339,3 333,6 335,8 251,8 260,7 257,4 291,3 293,5 322,0 331,9 306,9 300,1 308,7 322,0 331,9 306,9 300,1 308,7 367,6 368,1 377,8 312,9 316,8 299,8 305,9 313,2 315,3 319,0 287,8 293,2 299,9 302,2 307,0 346,4 349,1 358,9 362,2 365,0
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 27,2 27,3 27,9 31,1 33,6 30,3 30,1 32,5 33,8 35,9 29,2 29,7 30,0 31,2 32,9 34,0 34,8 32,4 32,3 32,3 34,0 34,8 32,4 32,3 32,3 33,2 34,6 34,6 34,3 36,3 31,1 31,9 32,4 32,1 33,9 30,0 30,8 31,3 30,8 32,4 34,7 35,3 35,8 36,1 38,3
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 82,3 82,7 83,7 83,4 80,0 75,7 75,4 78,2 78,9 79,4 77,2 76,6 77,0 79,3 79,1 77,9 78,0 79,2 78,6 78,6 77,9 78,0 79,2 78,6 78,6 77,7 77,9 78,8 78,6 78,4 77,6 77,5 77,7 78,1 78,3 77,2 77,1 77,5 77,7 77,8 77,2 77,1 77,6 77,5 77,6
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,59 0,56 0,59 0,78 0,84 0,48 0,49 0,48 0,51 0,50 0,52 0,53 0,56 0,55 0,54 0,54 0,56 0,55 0,58 0,59 0,54 0,56 0,55 0,58 0,59 0,54 0,53 0,57 0,60 0,60 0,55 0,56 0,58 0,58 0,58 0,55 0,56 0,58 0,58 0,58 0,56 0,57 0,59 0,57 0,57
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 40,7 42,6 38,3 34,7 33,5 34,0 32,9 32,0 32,6 32,0 31,3 30,1 27,8 28,8 28,4 33,9 32,8 31,4 27,4 26,8 33,9 32,8 31,4 27,4 26,8 36,4 36,2 34,0 26,6 26,7 32,4 31,6 30,3 29,2 28,8 32,0 31,2 30,0 28,9 28,6 35,6 35,2 34,0 33,1 32,6
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 45,9 42,4 43,6 32,5 33,1 47,1 31,1 47,8 49,9 50,2 49,9 34,6 52,2 50,0 50,7 44,9 29,6 50,2 50,1 50,9 44,9 29,6 50,2 50,1 50,9 45,8 29,9 46,2 51,2 50,5 47,0 47,5 47,9 48,4 48,8 46,8 47,4 47,8 48,3 48,7 44,6 44,3 45,7 47,9 48,0
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 1,9 1,5 1,7 1,4 1,6 12,5 12,3 12,5 10,4 9,7 11,1 10,7 10,6 9,9 9,6 11,5 11,1 10,0 10,9 10,4 11,5 11,1 10,0 10,9 10,4 12,3 12,0 11,9 10,4 10,1 12,6 12,1 11,9 11,2 10,9 12,9 12,4 12,1 11,4 11,0 13,1 12,3 12,0 11,8 11,3
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 89,1 91,2 81,5 94,2 93,8 84,8 85,6 88,8 91,2 91,0 86,1 86,6 89,5 88,9 90,0 86,1 86,6 89,5 88,9 90,0 91,3 91,8 94,3 85,2 85,9 89,2 89,7 91,0 91,8 92,5 86,6 87,8 89,3 90,4 91,6 91,6 90,8 91,3 92,2 94,6
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 3 026 3 399 3 574 3 770 4 353 3 470 3 835 3 916 4 074 4 459 3 636 3 890 3 986 4 134 4 505 3 369 3 613 4 024 4 150 4 679 3 369 3 613 4 024 4 150 4 679 3 349 3 606 3 850 4 138 4 531 3 439 3 710 3 842 4 032 4 437 3 381 3 642 3 794 3 986 4 346 3 186 3 571 3 778 3 979 4 300
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,8 2,1 2,4 1,6 1,3 1,8 2,4 2,2 4,5 0,9 1,4 2,4 2,2 4,5 0,9 1,4 0,1 0,1 1,1 4,2 4,1 5,9 5,4 5,5 5,4 5,0 10,7 10,2 9,6 9,0 8,6 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 1,88 1,25 0,47 0,47 0,54 0,44 0,43 0,46 0,55 0,56 0,55 0,58 0,58 0,54 0,55 0,45 0,49 0,52 0,57 0,61 0,45 0,49 0,52 0,57 0,61 0,46 0,49 0,49 0,66 0,72 0,55 0,57 0,56 0,57 0,63 0,55 0,56 0,55 0,56 0,61 0,44 0,49 0,53 0,51 0,58
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 0,00 0,98 1,90 1,58 0,75 0,00 0,79 0,69 0,84 0,85 0,00 0,71 0,68 0,71 0,74 0,00 0,83 0,82 0,50 0,57 0,00 0,83 0,82 0,50 0,57 0,00 0,73 0,77 0,42 0,40 0,65 0,67 0,69 0,64 0,66 0,67 0,68 0,70 0,66 0,68 0,87 0,95 0,94 0,85 0,78
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 4,5 4,6 5,5 5,2 5,9 4,8 5,1 5,2 5,3 6,2 4,5 4,6 4,9 5,2 6,3 4,3 4,7 4,7 5,3 6,5 4,3 4,7 4,7 5,3 6,5 4,7 4,9 5,0 5,1 5,9 4,6 4,8 5,0 5,5 6,6 4,5 4,7 4,8 5,4 6,7 4,4 4,6 4,8 5,2 6,0
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 10,9 10,7 10,8 11,6 11,6 11,0 11,5 11,3 11,6 12,3 9,8 9,8 10,1 11,3 11,7 10,4 10,6 10,8 11,1 11,3 10,4 10,6 10,8 11,1 11,3 12,1 12,4 12,4 11,3 11,5 11,1 11,3 11,5 11,8 12,1 11,0 11,2 11,4 11,5 11,8 11,8 11,7 11,9 12,3 12,7
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 6,5 6,2 6,1 6,1 6,3 9,4 9,8 10,9 10,0 9,8 8,6 8,6 8,4 9,1 9,1 9,5 9,7 9,1 9,0 9,0 9,5 9,7 9,1 9,0 9,0 10,1 10,2 10,5 9,2 9,2 9,5 9,6 9,7 9,7 9,7 9,4 9,5 9,5 9,6 9,6 8,7 9,0 9,3 9,5 9,5
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk)1 årsverk 38,8 43,2 47,7 47,3 41,8 34,4 37,3 49,1 50,9 57,2 41,2 45,1 46,1 47,6 54,6 42,1 49,6 48,9 48,3 53,1 42,1 49,6 48,9 48,3 53,1 45,2 47,3 51,3 41,7 45,7 38,9 42,1 44,1 45,7 50,5 39,0 42,4 44,5 46,3 51,3 38,5 41,0 43,0 48,5 52,0
Andel nyfødte med hjemmebesøk av helsesykepleier (prosent) prosent 73,9 72,2 92,9 92,9 41,7 90,5 91,1 93,1 92,3 91,2 93,7 85,1 90,0 78,3 83,0 92,7 93,5 93,2 67,0 74,7 92,7 93,5 93,2 67,0 74,7 91,1 91,9 95,6 86,3 88,1 90,6 90,6 93,4 72,4 80,5 88,6 88,4 90,0 69,9 78,1 91,7 93,3 96,1 89,4 91,7
1Det er en større økning enn normalt i årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten mellom 2020 og 2021. Dette skyldes at flere kommuner har inkludert midlertidig ansatt personell som har bistått med koronavaksinering, på næring for helsestasjons- og skolehelsetjenesten (86.903). Dette personellet skulle vært registrert på næring for annen forebyggende helsetjeneste (næring 86.904). Dette gir utslag ved sammenligning av de to årgangene både for landstall og en del kommuner, fylker og KOSTRA-grupper.

Kontakt