KOSTRA nøkkeltall

Giske - 1532 (Møre og Romsdal)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Giske Kostragruppe 01 Kostragruppe 07 Kostragruppe 10 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 6,6 6,2 6,1 5,9 6,3 8,1 8,1 9,0 8,1 8,8 8,9 8,9 8,9 8,6 9,2 7,5 7,8 8,0 8,6 9,4 7,5 7,8 8,0 8,6 9,4 7,9 8,2 8,3 8,3 8,5 8,9 9,0 9,0 8,9 9,5 8,9 9,0 9,0 8,8 9,5 8,0 7,9 7,9 7,8 7,8
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 115 107 159 183 148 199 185 212 324 384 283 303 312 276 319 255 297 221 212 225 255 297 221 212 225 285 283 305 217 271 271 278 299 291 357 279 288 313 292 359 180 199 244 240 250
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 5,07 5,00 5,07 5,05 4,99 5,49 6,19 6,76 5,46 5,89 4,62 4,46 4,57 4,93 4,90 4,80 4,82 4,95 4,70 4,67 4,80 4,82 4,95 4,70 4,67 5,84 5,76 5,71 4,74 4,25 5,17 5,12 4,94 5,24 5,19 4,95 4,94 4,78 5,06 4,99 5,60 5,67 5,20 5,65 5,57
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 37 40 40 36 48 67 58 64 88 84 78 71 80 84 89 103 105 73 107 114 103 105 73 107 114 77 79 83 140 150 100 99 101 104 109 109 109 112 118 135 97 75 75 75 103
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 309 306 312 309 396 523 497 539 529 556 519 578 571 550 629 522 551 555 563 667 522 551 555 563 667 482 528 569 541 671 517 562 603 551 636 540 581 613 579 662 441 466 516 494 536
Herav utgifter til renhold (kr) kr 117 119 118 143 179 179 159 183 172 163 152 161 164 176 185 165 178 174 178 189 165 178 174 178 189 149 157 169 149 168 157 161 173 164 172 156 159 170 162 170 132 131 150 140 151
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 62 64 67 49 57 113 114 131 101 128 108 127 120 95 137 114 122 112 104 167 114 122 112 104 167 114 131 134 92 154 111 126 134 96 143 113 127 132 91 142 101 109 113 85 112
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt