KOSTRA nøkkeltall

Giske - 1532 (Møre og Romsdal)

Bolig

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Giske Kostragruppe 01 Kostragruppe 07 Kostragruppe 10 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 169 187 185 175 178 1 491 1 508 1 378 1 276 5 404 6 300 6 192 6 267 5 810 9 737 4 220 4 190 4 184 4 271 8 519 4 220 4 190 4 184 4 271 8 519 10 032 10 449 10 472 11 684 11 398 96 397 98 092 97 142 96 435 95 151 109 006 110 994 110 171 109 495 108 360 5 895 6 130 6 126 5 908 5 848
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 21 23 22 21 21 21 21 21 25 20 16 16 16 15 17 22 22 22 20 18 22 22 22 20 18 23 24 24 23 21 21 21 21 21 20 21 21 21 20 20 22 23 23 22 22
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 82 86 87 86 94 69 69 67 55 68 57 57 56 59 62 64 66 68 66 53 64 66 68 66 53 61 60 62 63 54 52 52 53 54 54 48 48 48 49 49 53 54 60 60 56
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 392 249 279 386 571 1 363 1 222 2 510 1 583 1 256 1 607 1 534 1 421 2 260 1 399 1 625 1 816 1 988 1 368 1 390 1 625 1 816 1 988 1 368 1 390 1 605 1 197 1 663 1 730 668 1 527 1 426 1 526 1 621 1 408 1 648 1 473 1 509 1 495 1 335 1 754 1 525 2 036 2 504 1 687
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 21 913 18 826 18 951 23 147 25 095 7 886 9 171 9 163 7 293 12 117 6 001 6 443 6 271 7 600 10 676 10 447 10 013 10 503 9 699 9 428 10 447 10 013 10 503 9 699 9 428 13 027 13 467 13 778 10 347 11 270 9 138 9 216 9 560 9 579 10 064 9 673 9 865 10 293 10 413 10 721 9 319 11 400 10 429 10 862 11 948
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 19 16 26 19 20 28 25 24 14 24 30 30 31 32 23 17 16 21 25 28 17 16 21 25 28 21 19 15 22 29 30 29 29 27 26 34 33 32 31 31 34 28 29 17 19
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 1 0 0 0 14 5 11 4 62 135 127 113 119 143 39 37 25 26 306 39 37 25 26 306 134 157 109 132 401 2 638 2 449 2 661 2 606 2 583 3 477 3 323 3 473 3 574 3 607 59 42 48 55 44
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall : 0,7 1,0 0,7 0,8 0,8 1,1 1,0 1,7 1,2 0,9 1,0 1,0 1,6 1,5 1,2 1,4 1,4 1,9 1,5 1,2 1,4 1,4 1,9 1,5 1,4 1,4 1,5 1,8 1,6 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,1 1,1 1,1 1,3 1,1
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 9,8 8,0 7,9 7,2 7,2 14,9 11,9 10,3 15,3 10,7 14,7 12,1 10,4 12,6 12,6 17,6 14,5 12,9 15,6 17,7 17,6 14,5 12,9 15,6 17,7 18,2 15,1 13,2 12,9 17,1 18,9 16,2 14,6 13,4 14,6 20,0 17,3 15,7 14,5 15,8 15,2 12,8 11,4 10,4 11,1

Kontakt