KOSTRA nøkkeltall

Giske - 1532 (Møre og Romsdal)

Bolig

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Giske Kostragruppe 01 Kostragruppe 07 Kostragruppe 10 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 187 185 175 178 178 1 508 1 378 1 276 5 404 5 381 6 192 6 267 5 810 9 737 9 836 4 190 4 184 4 271 8 519 9 087 4 190 4 184 4 271 8 519 9 087 10 449 10 472 11 684 11 398 11 180 98 092 97 142 96 435 95 151 94 898 110 994 110 171 109 495 108 360 108 128 6 130 6 126 5 908 5 848 5 626
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 23 22 21 21 21 21 21 25 20 20 16 16 15 17 17 22 22 20 18 19 22 22 20 18 19 24 24 23 21 20 21 21 21 20 20 21 21 20 20 20 23 23 22 22 21
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 86 87 86 94 84 69 67 55 68 68 57 56 59 62 62 66 68 66 53 53 66 68 66 53 53 60 62 63 54 54 52 53 54 54 55 48 48 49 49 50 54 60 60 56 55
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 249 279 386 571 149 1 222 2 510 1 583 1 256 958 1 534 1 421 2 260 1 399 1 266 1 816 1 988 1 368 1 390 688 1 816 1 988 1 368 1 390 688 1 197 1 663 1 730 668 804 1 426 1 526 1 621 1 408 1 089 1 473 1 509 1 495 1 335 1 108 1 525 2 036 2 504 1 687 1 507
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 18 826 18 951 23 147 25 095 15 650 9 171 9 163 7 293 12 117 13 852 6 443 6 271 7 600 10 676 12 119 10 013 10 503 9 699 9 428 10 016 10 013 10 503 9 699 9 428 10 016 13 467 13 778 10 347 11 270 11 516 9 216 9 560 9 579 10 064 10 840 9 865 10 293 10 413 10 721 11 752 11 400 10 429 10 862 11 948 13 175
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 16 26 19 20 .. 25 24 14 24 23 30 31 32 23 23 16 21 25 28 26 16 21 25 28 26 19 15 22 29 35 29 29 27 26 26 33 32 31 31 30 28 29 17 19 18
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 1 0 0 0 0 5 11 4 62 65 127 113 119 143 126 37 25 26 306 328 37 25 26 306 328 157 109 132 401 445 2 449 2 661 2 606 2 583 2 599 3 323 3 473 3 574 3 607 3 566 42 48 55 44 41
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 0,7 1,0 0,7 0,8 : 1,1 1,0 1,7 1,2 1,3 1,0 1,0 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,9 1,5 1,4 1,4 1,4 1,9 1,5 1,4 1,4 1,5 1,8 1,6 1,7 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,1 1,1 1,3 1,1 1,1
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 8,0 7,9 7,2 7,2 7,4 11,9 10,3 15,3 10,7 10,8 12,1 10,4 12,6 12,6 12,6 14,5 12,9 15,6 17,7 18,1 14,5 12,9 15,6 17,7 18,1 15,1 13,2 12,9 17,1 17,5 16,2 14,6 13,4 14,6 14,8 17,3 15,7 14,5 15,8 15,9 12,8 11,4 10,4 11,1 10,4

Kontakt