KOSTRA nøkkeltall

Giske - 1532 (Møre og Romsdal)

Befolkningsprofil

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Befolkningsprofil

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Giske Kostragruppe 01 Kostragruppe 07 Kostragruppe 10 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Innbyggere (antall) antall 8 292 8 398 8 461 8 506 8 597 72 325 64 940 50 814 263 732 264 107 390 275 397 411 396 325 564 765 569 232 189 805 190 232 213 206 474 151 479 303 189 805 190 232 213 206 474 151 479 303 429 843 433 115 513 572 555 383 560 957 4 622 151 4 647 141 4 674 089 4 694 359 4 725 443 5 295 619 5 328 212 5 367 580 5 391 369 5 425 270 266 858 267 420 265 638 265 544 265 848
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 14,4 12,9 11,7 11,6 14,0 9,6 9,8 8,6 8,8 9,2 10,3 10,0 9,9 9,4 9,8 9,8 9,4 10,1 9,3 9,9 9,8 9,4 10,1 9,3 9,9 9,6 9,0 8,9 9,0 9,6 10,2 9,9 9,7 9,3 9,8 10,7 10,3 10,2 9,8 10,3 10,1 9,9 9,6 9,2 10,0
Døde per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 5,5 5,0 5,8 7,3 6,9 9,4 8,7 9,1 8,7 9,1 7,0 7,1 6,7 7,4 7,8 8,8 9,3 7,6 8,0 8,4 8,8 9,3 7,6 8,0 8,4 9,5 9,5 9,3 7,9 8,1 8,0 8,0 7,9 7,8 8,0 7,7 7,7 7,6 7,5 7,7 8,4 8,4 8,6 8,2 8,8
Netto innflytting (antall)2 antall 42 40 13 14 24 81 -52 -228 38 749 4 031 2 779 2 561 2 483 3 332 626 383 435 2 712 4 474 626 383 435 2 712 4 474 922 -19 -376 3 668 4 714 20 232 15 891 18 435 13 135 22 528 21 293 18 081 25 327 11 327 19 650 106 143 -18 58 -47
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent) prosent 8,4 8,5 8,5 8,4 8,7 8,8 9,9 10,2 10,3 10,4 11,5 11,3 11,1 10,7 10,6 11,0 11,0 10,6 11,6 11,5 11,0 11,0 10,6 11,6 11,5 10,2 10,1 10,2 11,9 11,8 10,7 10,7 10,6 10,5 10,4 10,6 10,5 10,4 10,4 10,3 9,2 9,2 9,2 9,1 9,1
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent) prosent 59,3 58,6 57,4 58,5 57,4 56,3 61,6 63,2 61,5 61,4 61,3 59,8 59,1 59,3 59,0 62,8 62,2 60,1 60,7 60,4 62,8 62,2 60,1 60,7 60,4 64,5 63,4 62,8 60,3 59,9 62,7 62,0 61,5 60,7 60,2 63,2 62,5 62,0 61,2 60,7 62,0 61,7 61,2 60,3 60,0
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent)1 prosent 1,5 0,9 1,1 2,0 .. 1,3 1,3 1,1 2,1 0,0 1,4 1,3 1,4 2,2 0,0 1,6 1,5 1,4 2,7 0,0 1,6 1,5 1,4 2,7 0,0 1,4 1,4 1,2 2,5 0,0 1,6 1,5 1,4 2,4 0,0 1,6 1,6 1,5 2,7 0,0 1,7 1,5 1,3 1,9 0,0
Andel med innvandrerbakgrunn (prosent) prosent 12,0 12,2 12,5 12,8 12,9 11,7 12,0 10,9 12,3 12,5 14,8 15,4 15,5 13,9 14,3 12,3 12,6 13,9 17,7 18,5 12,3 12,6 13,9 17,7 18,5 11,1 11,0 11,2 17,3 17,8 15,0 15,4 15,9 16,2 16,7 17,3 17,7 18,2 18,5 18,9 12,7 13,1 13,4 13,6 13,6
Samlet fruktbarhetstall (antall) antall 1,74 1,70 1,64 1,58 1,73 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
1I tabellene «11818: Utvalgte nøkkeltall befolkningsprofil, etter region, statistikkvariabel og år (F)» og «11820: Utvalgte nøkkeltall befolkningsprofil, etter region, statistikkvariabel og år (K)» er 2020 siste oppdaterte årgang. Registrerte ledige publiseres nå av NAV.
2Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.

Kontakt