KOSTRA nøkkeltall

Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono - 1940 (Troms Romsa)

Regnskap

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa Troms Romsa Troms Romsa
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 3,9 -5,8 3,1 2,3 2,9 3,6 2,5 3,5 3,4 3,7 3,0 3,6 3,4 3,7 3,0 3,6 2,9 4,1 3,7 2,2 3,0 4,0 3,8 2,6 1,4 3,3 2,6 1,8 1,4 3,3 2,6 1,8 1,4 3,3 2,6 1,8
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 0,0 -1,9 0,0 1,4 1,2 2,1 1,4 1,6 2,0 1,9 1,5 1,4 2,0 1,9 1,5 1,4 1,5 2,1 1,8 1,2 1,4 2,0 1,9 1,3 1,3 2,4 1,7 1,1 1,3 2,4 1,7 1,1 1,3 2,4 1,7 1,1
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 10,2 -1,1 7,2 30,4 19,8 21,1 21,9 23,0 27,3 29,6 27,4 28,7 27,3 29,6 27,4 28,7 19,0 20,9 21,7 21,8 16,0 17,8 18,2 17,9 6,2 10,1 9,5 14,6 6,2 10,1 9,5 14,6 6,2 10,1 9,5 14,6
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 45,3 55,6 58,6 108,9 34,1 38,5 36,2 36,1 20,9 28,5 28,2 30,4 20,9 28,5 28,2 30,4 36,6 39,6 39,5 42,3 34,2 37,2 35,9 39,1 56,8 60,1 62,8 66,3 56,8 60,1 62,8 66,3 56,8 60,1 62,8 66,3
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 84,6 87,3 103,3 183,9 96,4 97,6 97,4 98,5 79,2 83,7 84,2 89,0 79,2 83,7 84,2 89,0 101,1 101,3 101,9 105,6 98,9 98,9 98,6 101,8 110,0 112,8 116,1 124,5 110,0 112,8 116,1 124,5 110,0 112,8 116,1 124,5
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 68 480 71 262 73 279 75 338 57 824 60 468 63 108 64 240 69 891 72 632 75 148 77 500 69 891 72 632 75 148 77 500 49 775 52 158 53 619 55 124 50 630 53 174 54 801 56 328 53 224 55 696 57 268 58 823 53 224 55 696 57 268 58 823 53 224 55 696 57 268 58 823
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 0,7 2,6 0,8 0,6 6,3 6,9 8,5 10,0 8,5 10,3 12,0 13,8 8,5 10,3 12,0 13,8 7,2 8,5 10,1 11,2 7,1 8,3 9,6 10,9 1,7 3,0 4,8 6,8 1,7 3,0 4,8 6,8 1,7 3,0 4,8 6,8
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 24,3 12,4 23,6 81,2 14,8 13,9 12,1 12,3 14,2 15,1 13,1 14,6 14,2 15,1 13,1 14,6 14,5 14,7 14,5 15,2 15,1 14,9 14,6 15,3 13,3 15,1 19,1 18,3 13,3 15,1 19,1 18,3 13,3 15,1 19,1 18,3
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 33,5 45,7 3,4 20,0 24,9 22,9 25,6 25,5 38,1 26,6 33,7 26,4 38,1 26,6 33,7 26,4 23,9 24,7 24,5 25,8 27,4 30,7 29,3 34,3 12,4 19,6 14,5 30,6 12,4 19,6 14,5 30,6 12,4 19,6 14,5 30,6

Kontakt