KOSTRA nøkkeltall

Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono - 1940 (Troms Romsa)

Klima og energi

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa Troms Romsa Troms Romsa
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 157 157 140 133 120 9 964 130 148 115 123 121 137 115 123 121 137 102 109 111 126 101 109 113 127 124 133 121 146 124 133 121 146 124 133 121 146
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,86 0,95 0,87 0,81 0,87 0,89 0,89 0,96 0,90 0,90 0,87 0,97 0,90 0,90 0,87 0,97 0,67 0,68 0,67 0,73 0,63 0,65 0,65 0,70 0,84 0,85 0,76 0,89 0,84 0,85 0,76 0,89 0,84 0,85 0,76 0,89
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 97,9 97,7 96,5 96,9 97,9 98,4 97,2 97,4 97,9 98,4 97,2 97,4 95,8 95,9 95,6 95,5 95,5 95,4 95,2 95,1 97,0 97,3 97,5 96,4 97,0 97,3 97,5 96,4 97,0 97,3 97,5 96,4
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 301 252 251 229 151 13 646 186 200 200 286 195 198 200 286 195 198 147 166 155 154 154 168 158 155 192 212 199 201 192 212 199 201 192 212 199 201
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 98 98 98 98 89 91 92 92 81 93 88 89 81 93 88 89 84 85 84 83 82 84 83 82 85 89 89 89 85 89 89 89 85 89 89 89
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 3 2 2 2 3 2 4 4 3 2 4 4 11 11 12 12 12 12 13 13 12 9 10 9 12 9 10 9 12 9 10 9
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 2 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 14 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 4 3 3 2 2 3 6 5 2 3 6 5 2 2 2 3 3 2 2 3 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 98 98 98 98 96 96 97 96 86 98 97 97 86 98 97 97 94 95 95 95 94 95 95 95 95 96 96 96 95 96 96 96 95 96 96 96
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 4 4 4 5 8 8 6 8 36 5 6 6 36 5 6 6 7 6 5 5 6 5 4 4 5 5 3 4 5 5 3 4 5 5 3 4

Kontakt