KOSTRA nøkkeltall

Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono - 1940 (Troms Romsa)

Barnevern

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa Troms Romsa Troms Romsa
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 3 703 5 956 6 351 5 030 7 757 8 571 9 025 9 633 10 106 11 420 13 229 12 709 10 106 11 420 13 229 12 709 6 415 6 854 7 978 8 319 6 451 6 879 7 972 8 385 7 219 7 661 8 198 8 657 7 219 7 661 8 198 8 657 7 219 7 661 8 198 8 657
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 10,1 7,5 5,5 5,1 4,5 4,9 5,4 5,3 5,1 5,9 5,7 5,9 5,1 5,9 5,7 5,9 4,3 4,6 4,6 4,5 4,3 4,6 4,7 4,5 4,5 4,9 5,3 5,1 4,5 4,9 5,3 5,1 4,5 4,9 5,3 5,1
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 9,8 7,5 6,6 5,1 4,9 5,0 5,8 5,9 5,5 6,5 6,2 6,6 5,5 6,5 6,2 6,6 4,4 4,7 4,9 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,9 4,9 5,4 5,4 4,9 4,9 5,4 5,4 4,9 4,9 5,4 5,4
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 4,0 3,0 4,2 4,1 4,6 4,5 4,8 5,0 5,5 5,7 5,8 5,9 5,5 5,7 5,8 5,9 3,7 3,8 3,9 3,9 3,7 3,8 3,8 3,8 4,4 4,2 4,1 4,1 4,4 4,2 4,1 4,1 4,4 4,2 4,1 4,1
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 44 045 75 625 86 529 94 280 52 761 53 128 54 367 59 265 61 340 64 030 62 674 71 257 61 340 64 030 62 674 71 257 43 172 44 795 46 496 49 929 44 612 46 002 47 588 51 177 45 556 48 968 47 612 51 978 45 556 48 968 47 612 51 978 45 556 48 968 47 612 51 978
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 26 850 46 000 23 000 36 263 42 501 46 682 45 994 51 179 44 865 47 702 33 141 42 619 44 865 47 702 33 141 42 619 33 347 34 874 37 963 39 268 33 639 34 898 37 956 39 334 25 215 30 233 30 289 33 532 25 215 30 233 30 289 33 532 25 215 30 233 30 289 33 532
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr : 244 000 : : 370 339 415 518 406 679 449 070 346 740 359 390 456 683 418 646 346 740 359 390 456 683 418 646 376 779 392 767 429 998 443 947 373 089 390 110 427 473 441 690 370 544 365 408 422 487 433 005 370 544 365 408 422 487 433 005 370 544 365 408 422 487 433 005
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 12,6 7,8 13,6 7,1 19,2 18,5 19,4 18,9 16,3 15,3 15,9 15,9 16,3 15,3 15,9 15,9 20,0 19,9 19,9 18,9 19,7 19,8 19,6 18,7 15,9 15,0 16,4 15,8 15,9 15,0 16,4 15,8 15,9 15,0 16,4 15,8
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 76 65 95 100 76 80 77 82 74 77 76 79 74 77 76 79 82 85 86 87 83 86 87 88 74 79 80 85 74 79 80 85 74 79 80 85

Kontakt