KOSTRA nøkkeltall

Frosta - 5036 (Trøndelag - Trööndelage)

Landbruk

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Frosta Kostragruppe 01 Kostragruppe 04 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage Trøndelag Trööndelage
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent . 0,6 0,5 0,4 0,5 0,5 0,6 0,5 0,3 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . 0,3 0,3 0,3 0,3 . 0,3 0,3 0,3 0,3
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr . 1 072 1 375 933 1 116 26 513 28 881 19 589 71 744 75 386 10 095 8 533 7 453 76 118 78 116 726 132 784 105 833 036 812 496 859 323 726 132 784 105 833 036 812 496 859 323 . 109 511 117 871 119 029 125 032 . 109 511 117 871 119 029 125 032
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr . 3,4 4,2 2,8 3,4 3,8 4,5 .. 3,6 3,8 3,4 3,2 .. 4,2 4,4 4,0 4,3 .. 4,5 4,8 3,9 4,3 .. 4,5 4,8 . 5,4 .. 5,9 6,0 . 5,4 .. 5,9 6,0
Landbrukseiendommer (antall) antall . 313 328 328 326 6 921 6 473 .. 20 108 20 022 3 003 2 644 .. 17 924 17 854 183 723 183 366 .. 180 127 179 942 183 875 183 518 .. 180 272 180 087 . 20 186 .. 20 140 20 722 . 20 186 .. 20 140 20 722
Jordbruksbedrifter (antall) antall . 105 99 94 93 1 519 1 433 .. 4 696 4 628 537 431 .. 3 652 3 640 40 239 39 565 .. 38 596 38 133 40 269 39 595 .. 38 628 38 164 . 5 720 .. 5 648 5 530 . 5 720 .. 5 648 5 530
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar . 23 324 23 046 23 403 23 270 344 261 320 359 .. 1 239 897 1 236 972 117 000 93 751 .. 859 653 865 680 9 833 598 9 842 544 .. 9 855 829 9 847 562 9 840 958 9 849 909 .. 9 863 395 9 854 914 . 1 604 582 .. 1 645 144 1 648 510 . 1 604 582 .. 1 645 144 1 648 510
Produktivt skogareal (dekar) dekar . 35 292 35 269 35 275 35 165 2 957 105 2 708 550 .. 8 109 994 8 107 745 1 147 298 954 105 .. 11 011 937 11 005 581 69 310 451 69 762 629 .. 69 619 798 69 664 705 69 563 625 70 020 711 .. 69 877 543 69 922 932 . 10 418 574 .. 10 651 044 10 617 155 . 10 418 574 .. 10 651 044 10 617 155
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar . 0,0 0,0 0,0 0,0 145,5 73,4 133,3 1 041,6 515,2 36,0 21,5 28,9 1 946,9 374,0 8 719,9 12 569,6 8 155,1 12 027,0 7 491,3 8 719,9 12 573,6 8 157,1 12 027,2 7 491,5 . 990,1 902,9 1 391,5 654,6 . 990,1 902,9 1 391,5 654,6
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar . 0,0 0,0 0,0 0,0 135,9 63,2 75,1 465,7 152,4 35,6 15,2 27,4 390,1 97,9 3 893,7 3 560,2 3 616,4 4 673,4 4 801,3 3 893,7 3 561,2 3 617,4 4 673,6 4 801,4 . 501,8 595,3 784,0 371,4 . 501,8 595,3 784,0 371,4
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar . 0,0 0,0 0,0 0,0 9,6 10,2 58,2 575,9 362,8 0,4 6,3 1,5 1 556,8 276,1 4 826,2 9 009,4 4 538,7 7 353,6 2 690,0 4 826,2 9 012,4 4 539,7 7 353,6 2 690,1 . 488,3 307,6 607,5 283,2 . 488,3 307,6 607,5 283,2
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar . 0 15 150 47 549 575 1 133 2 559 2 665 182 237 290 2 399 2 264 22 702 24 855 28 128 21 641 18 084 22 702 24 855 28 128 21 641 18 084 . 5 253 6 353 6 645 3 083 . 5 253 6 353 6 645 3 083
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall . 7 9 13 14 293 290 213 874 890 87 80 97 788 837 8 007 8 172 8 547 7 740 7 919 8 008 8 182 8 552 7 743 7 922 . 1 086 1 196 1 224 1 061 . 1 086 1 196 1 224 1 061

Kontakt