KOSTRA nøkkeltall

Frosta - 5036 (Trøndelag - Trööndelage)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Frosta Kostragruppe 01 Kostragruppe 04 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage Trøndelag Trööndelage
2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 2,7 3,0 3,4 4,1 4,3 4,5 4,5
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,5 0,9 1,0 1,4 1,5 1,6 1,6
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,8 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 1,0
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 1 885 1 999 2 516 2 684 2 895 2 828 2 828
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) per innbygger (kr) kr 972 940 1 192 1 212 1 303 1 174 1 174
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 0 512 1 375 1 124 1 238 2 052 2 052
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger (kr) kr 434 299 382 310 322 261 261
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 6,9 1,9 3,9 3,2 3,2 4,1 4,1
Utlån per innbygger (antall) antall 4,7 2,2 3,3 2,4 2,3 2,6 2,6
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 1,4 17,1 19,4 13,3 12,8 18,8 18,8
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall 34,6 16,2 16,0 16,6 18,1 16,1 16,1
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. I disse kommunene er visningssted satt lik en kinosal.

Kontakt