KOSTRA nøkkeltall

Frosta - 5036 (Trøndelag - Trööndelage)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Frosta Kostragruppe 01 Kostragruppe 04 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage Trøndelag Trööndelage
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent . 8,3 9,1 8,6 9,6 8,1 8,1 9,0 8,1 8,8 8,8 9,0 9,9 8,5 9,1 8,9 9,0 9,0 8,9 9,5 8,9 9,0 9,0 8,8 9,5 . 9,7 9,6 9,7 9,8 . 9,7 9,6 9,7 9,8
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr . 139 284 292 233 199 185 212 324 384 152 202 272 312 363 271 278 299 291 357 279 288 313 292 359 . 318 319 319 386 . 318 319 319 386
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 . 5,21 5,47 5,50 5,51 5,49 6,19 6,76 5,46 5,89 8,25 8,55 9,40 6,50 6,69 5,17 5,12 4,94 5,24 5,19 4,95 4,94 4,78 5,06 4,99 . 4,96 4,86 5,12 5,19 . 4,96 4,86 5,12 5,19
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr . 277 295 283 266 67 58 64 88 84 108 115 92 101 96 100 99 101 104 109 109 109 112 118 135 . 105 100 106 113 . 105 100 106 113
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr . 566 555 445 611 523 497 539 529 556 487 543 536 564 621 517 562 603 551 636 540 581 613 579 662 . 592 623 568 621 . 592 623 568 621
Herav utgifter til renhold (kr) kr . 254 245 249 249 179 159 183 172 163 145 167 190 181 179 157 161 173 164 172 156 159 170 162 170 . 184 194 185 189 . 184 194 185 189
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr . 129 139 82 149 113 114 131 101 128 121 140 121 108 151 111 126 134 96 143 113 127 132 91 142 . 121 133 97 117 . 121 133 97 117
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt