KOSTRA nøkkeltall

Frosta - 5036 (Trøndelag - Trööndelage)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Frosta Kostragruppe 01 Kostragruppe 04 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage Trøndelag Trööndelage
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . 1 537 1 402 1 451 1 877 1 213 1 382 1 267 1 306 1 409 1 670 1 874 2 073 1 747 1 808 1 153 1 242 1 292 1 309 1 403 1 106 1 180 1 228 1 262 1 348 . 1 273 1 355 1 407 1 528 . 1 273 1 355 1 407 1 528
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . 1 096 996 1 060 1 426 1 037 1 069 982 1 023 1 124 1 375 1 621 1 791 1 295 1 320 929 993 1 036 1 053 1 128 897 950 990 1 026 1 093 . 1 014 1 077 1 125 1 195 . 1 014 1 077 1 125 1 195
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (kr) kr . 441 405 391 451 176 313 285 283 284 295 253 282 452 487 224 248 255 256 275 209 230 238 236 255 . 258 278 282 334 . 258 278 282 334
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . 1 231 1 093 1 104 1 511 928 1 045 971 913 1 020 1 344 1 541 1 629 1 241 1 273 822 889 919 893 986 794 849 880 874 946 . 901 991 896 1 047 . 901 991 896 1 047
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr . 225 113 79 123 -44 59 30 51 60 88 26 -6 79 106 57 71 65 65 79 56 69 65 64 78 . 103 111 123 162 . 103 111 123 162
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . 1 005 980 1 025 1 388 972 986 940 863 961 1 256 1 515 1 634 1 161 1 167 765 818 853 829 907 738 780 815 809 868 . 798 880 773 885 . 798 880 773 885
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . 0,29 0,29 0,29 0,29 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,72 0,75 0,76 0,70 0,70 0,71 0,74 0,74 . 0,65 0,66 0,65 0,64 . 0,65 0,66 0,65 0,64
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . 0,23 0,23 0,23 0,23 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,26 0,24 0,23 0,24 0,24 0,24 . 0,28 0,29 0,29 0,29 . 0,28 0,29 0,29 0,29
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . 0,06 0,06 0,06 0,06 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,47 0,50 0,50 0,46 0,47 0,47 0,50 0,50 . 0,37 0,37 0,36 0,35 . 0,37 0,37 0,36 0,35
Antall bygningsbranner (antall) antall . 2 0 0 1 44 67 40 159 161 12 12 16 108 124 2 711 2 939 2 798 2 601 2 839 3 079 3 318 3 160 2 966 3 238 . 286 278 312 306 . 286 278 312 306
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall . 8 6 2 4 151 126 137 353 293 86 69 91 270 195 9 745 9 041 8 137 7 295 7 430 11 145 9 312 8 183 7 444 7 661 . 951 993 729 1 857 . 951 993 729 1 857

Kontakt