KOSTRA nøkkeltall

Froland - 0919 (Aust-Agder)

Landbruk

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Froland Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 571 504 504 730 736 25 740 27 240 26 513 28 881 19 589 94 992 99 657 102 983 107 961 121 943 40 850 41 171 40 864 45 033 50 333 108 259 109 916 114 601 125 030 170 679 685 998 710 507 726 132 784 105 833 036 685 998 710 507 726 132 784 105 833 036 12 520 13 763 13 903 15 721 16 999
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 1,3 1,2 1,2 1,7 1,7 3,7 3,9 3,8 4,5 .. 3,7 3,9 4,0 4,3 .. 3,0 3,1 3,1 3,5 .. 3,2 3,2 3,4 3,7 .. 3,7 3,8 4,0 4,3 .. 3,7 3,8 3,9 4,3 .. 2,2 2,5 2,5 2,8 ..
Landbrukseiendommer (antall) antall 431 429 429 425 429 6 941 6 921 6 921 6 473 .. 25 438 25 435 25 435 25 013 .. 13 418 13 326 12 996 12 928 .. 34 122 33 956 33 956 34 028 .. 185 583 184 873 183 723 183 366 .. 185 732 185 025 183 875 183 518 .. 5 662 5 604 5 604 5 586 ..
Jordbruksbedrifter (antall) antall 47 46 48 46 45 1 568 1 552 1 519 1 433 .. 6 250 6 117 5 979 5 841 .. 3 494 3 433 3 257 3 210 .. 7 124 6 967 6 859 6 839 .. 41 813 41 034 40 239 39 565 .. 41 840 41 060 40 269 39 595 .. 695 688 696 692 ..
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 6 116 6 070 6 099 6 176 5 807 344 173 343 675 344 261 320 359 .. 1 333 168 1 332 198 1 340 485 1 331 826 .. 869 999 872 290 850 202 855 749 .. 1 562 262 1 558 434 1 562 192 1 594 643 .. 9 829 445 9 817 037 9 833 598 9 842 544 .. 9 837 005 9 824 526 9 840 958 9 849 909 .. 112 222 110 373 112 350 112 611 ..
Produktivt skogareal (dekar) dekar 444 449 442 879 442 879 442 775 442 629 2 968 257 2 957 105 2 957 105 2 708 550 .. 12 284 577 12 247 486 12 247 486 12 155 211 .. 4 368 507 4 240 856 4 240 856 4 233 155 .. 12 540 879 12 432 815 12 432 815 12 613 957 .. 70 025 141 69 608 789 69 310 451 69 762 629 .. 70 296 092 69 861 963 69 563 625 70 020 711 .. 3 561 698 3 554 881 3 554 881 3 552 881 ..
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 26,0 13,0 0,0 0,0 0,0 205,7 135,7 145,5 73,4 133,3 750,0 1 088,8 687,9 341,4 887,7 525,1 716,5 501,2 318,2 333,6 1 435,0 1 156,3 1 177,5 1 048,7 984,7 9 306,1 11 595,9 8 719,9 12 569,6 8 155,1 9 379,1 11 699,0 8 719,9 12 573,6 8 157,1 71,1 82,1 35,1 59,1 114,4
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 26,0 13,0 0,0 0,0 0,0 144,7 69,1 135,9 63,2 75,1 598,8 707,5 278,1 216,7 456,0 283,2 331,9 372,9 164,4 196,6 448,8 581,8 434,6 326,7 537,6 5 283,5 6 255,6 3 893,7 3 560,2 3 616,4 5 289,5 6 336,7 3 893,7 3 561,2 3 617,4 49,4 25,8 26,6 17,4 93,1
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61,0 66,6 9,6 10,2 58,2 151,2 381,3 409,8 124,7 431,7 241,9 384,6 128,3 153,8 137,0 986,2 574,5 742,9 722,0 447,1 4 041,1 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 538,7 4 108,1 5 362,3 4 826,2 9 012,4 4 539,7 21,7 56,3 8,5 41,7 21,3
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 5 5 110 0 0 501 857 549 575 1 133 2 999 3 693 4 048 3 785 3 829 1 070 903 1 483 942 1 458 2 685 3 201 4 299 4 899 8 125 18 139 21 565 22 702 24 855 28 128 18 139 21 575 22 702 24 855 28 128 410 1 030 728 805 736
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 28 31 15 15 18 291 315 293 290 213 1 381 1 317 1 080 1 074 1 417 542 535 480 434 453 1 827 1 823 1 554 1 560 2 008 9 167 9 071 8 007 8 172 8 547 9 175 9 080 8 008 8 182 8 552 301 272 272 272 260

Kontakt