KOSTRA nøkkeltall

Froland - 0919 (Aust-Agder)

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Froland Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 105 114 119 165 144 108 109 113 114 131 111 123 119 129 131 105 108 114 122 112 105 111 114 131 134 102 109 111 126 134 101 109 113 127 133 75 72 80 141 140
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,89 0,90 0,85 1,14 0,95 0,76 0,74 0,71 0,76 0,92 0,83 0,86 0,82 0,87 0,81 0,66 0,67 0,67 0,69 0,65 0,73 0,73 0,72 0,78 0,76 0,67 0,68 0,67 0,73 0,71 0,63 0,65 0,65 0,70 0,67 0,66 0,60 0,64 0,79 0,72
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 100,0 100,0 93,0 96,5 95,1 97,8 97,4 96,9 96,7 98,1 97,6 97,4 97,2 97,1 96,9 96,4 96,5 96,1 96,3 96,3 97,6 97,9 97,5 97,5 97,4 95,8 95,9 95,6 95,5 96,2 95,5 95,4 95,2 95,1 95,8 98,9 98,5 97,9 98,3 98,4
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 177 150 151 197 147 137 141 254 141 136 145 160 161 157 166 132 129 140 148 140 146 174 163 148 150 147 166 155 154 154 154 168 158 155 153 119 119 131 174 177
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 69 75 78 82 65 87 88 92 87 87 84 83 85 85 84 86 86 86 88 85 83 84 86 84 81 84 85 84 83 83 82 84 83 82 82 90 90 90 89 90
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 5 6 3 6 4 9 10 9 8 7 10 10 8 11 10 11 11 11 13 15 11 11 12 12 13 12 12 13 13 14 5 4 5 5 4
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 2 2 2 1 2 3 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 2 1 0 0
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 7 6 5 7 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 31 19 16 14 28 6 5 3 6 7 3 4 4 4 6 3 2 3 0 3 4 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 5 3 3 5 5
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 100 93 94 95 93 96 96 97 97 97 94 95 95 96 96 96 96 95 97 97 96 96 96 96 96 94 95 95 95 96 94 95 95 94 96 98 96 97 98 98
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 0 14 12 9 14 6 5 4 4 4 9 7 6 6 7 4 5 7 2 3 4 4 3 2 3 7 6 5 5 4 6 5 4 4 4 1 7 3 2 2

Kontakt