KOSTRA nøkkeltall

Froland - 0919 (Aust-Agder)

Grunnskole

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Froland Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 26,8 33,7 63,4 56,9 29,8 37,7 48,7 59,2 54,1 55,0 52,9 53,1 55,3 51,8 52,4 42,8 49,3 51,8 42,7 50,1 49,4 56,5 48,5 48,3 53,0 35,1 37,5 38,2 37,3 36,3 31,7 33,3 33,7 32,5 31,5 38,8 34,0 32,7 33,6 31,1
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 51,4 59,8 37,8 72,6 68,3 125,7 129,6 138,6 133,6 148,1 136,2 133,6 142,6 143,4 148,7 138,3 137,7 132,7 134,1 146,8 152,5 151,5 147,3 152,7 148,7 131,0 132,8 135,4 137,6 139,9 129,6 130,6 133,6 136,1 138,8 103,1 115,8 115,1 116,3 119,0
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent 2,1 1,4 1,4 2,2 2,9 3,9 4,4 4,0 4,2 4,0 3,5 4,2 4,3 4,1 3,4 5,5 5,7 5,4 4,9 3,3 3,6 4,1 4,2 3,8 3,9 5,3 5,6 5,5 5,2 4,9 7,0 7,2 7,1 6,6 6,4 4,3 5,1 4,6 4,2 3,8
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent 11,0 11,0 11,7 9,3 9,2 9,5 10,1 10,3 10,3 9,7 8,9 8,7 8,5 8,7 9,2 8,3 8,3 8,5 8,3 7,7 8,2 8,3 8,6 8,6 8,4 7,9 7,8 7,9 7,9 7,8 7,9 7,8 7,8 7,9 7,7 9,2 9,1 9,2 9,1 8,9
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent 78,3 71,9 74,0 67,7 93,8 69,0 71,0 68,3 70,7 70,2 67,2 70,9 70,8 72,1 74,0 64,3 67,8 69,2 73,5 73,6 66,2 70,9 68,9 69,4 73,6 69,4 72,0 72,8 73,5 75,0 70,2 72,7 73,4 74,2 75,5 67,1 72,5 73,2 70,3 75,3
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent 72,1 64,3 69,2 60,6 86,4 64,9 68,0 63,5 68,6 68,4 67,4 67,1 69,4 68,8 68,3 67,9 65,3 67,1 68,0 68,7 66,8 67,2 65,5 66,9 67,5 69,9 69,4 69,2 69,6 68,7 70,5 70,3 70,1 70,3 69,3 68,8 72,0 67,0 68,7 67,2
Gruppestørrelse 2 (antall) antall 19,7 19,0 16,6 18,1 16,6 14,8 15,0 14,3 14,2 14,3 14,1 13,9 13,7 13,5 13,4 15,8 15,5 15,2 15,0 15,8 15,5 15,4 15,1 15,3 14,8 16,6 16,6 16,5 16,2 15,8 17,0 17,0 16,8 16,5 16,0 16,8 16,8 16,1 16,2 15,9
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall 37,5 41,2 38,2 39,1 37,0 40,2 40,7 41,0 41,5 41,2 40,2 40,8 41,0 41,0 41,5 40,1 40,7 40,8 41,0 41,4 40,1 40,8 40,8 41,0 41,3 40,7 41,2 41,3 41,7 41,7 40,8 41,2 41,4 41,7 41,9 40,6 40,7 41,3 41,2 41,5
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 27,6 26,0 24,8 24,6 24,2 24,7 24,8 25,2 24,8 24,6 23,8 23,4 22,9 22,7 22,2 25,1 24,6 23,8 23,8 24,6 24,2 23,8 23,4 23,2 23,1 24,1 23,7 23,2 23,1 23,0 23,3 23,0 22,5 22,5 22,4 24,4 24,2 23,4 23,7 23,8
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 106 496,1 106 318,3 105 869,0 107 386,9 110 216,0 113 511,9 117 628,5 121 547,8 125 886,3 135 999,0 121 116,3 124 078,7 128 222,7 133 902,1 139 840,7 107 042,2 110 820,0 114 957,3 119 932,1 117 514,3 110 507,9 113 171,6 116 553,2 121 676,9 129 236,8 102 277,9 104 736,7 107 654,6 112 567,8 117 307,7 102 409,7 104 956,1 108 033,8 113 013,9 118 056,0 104 664,7 106 811,8 107 158,2 112 912,6 117 329,3
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt