KOSTRA nøkkeltall

Froland - 0919 (Aust-Agder)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Froland Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 569 695 680 751 734 1 046 1 153 1 213 1 382 1 267 1 215 1 354 1 446 1 605 1 773 938 1 026 1 096 1 149 1 162 1 156 1 244 1 280 1 404 1 483 1 042 1 119 1 153 1 242 1 292 1 002 1 069 1 106 1 180 1 228 1 323 1 370 1 429 1 638 1 577
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 470 588 573 639 541 805 953 1 037 1 069 982 979 1 104 1 179 1 247 1 349 751 856 920 925 964 910 952 968 1 080 1 129 831 897 929 993 1 036 804 861 897 950 990 1 076 1 106 1 154 1 347 1 287
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 98 107 107 112 193 241 200 176 313 285 236 250 266 358 424 186 171 176 225 198 246 292 311 324 353 211 222 224 248 255 198 207 209 230 238 247 265 274 291 289
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 439 554 552 630 623 821 892 928 1 045 971 863 962 1 020 1 165 1 219 676 718 775 824 859 852 919 934 1 020 1 061 762 807 822 889 918 740 778 794 849 880 798 840 853 1 024 987
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr -19 -8 -8 -3 84 53 -14 -44 59 30 5 15 20 68 42 28 -13 -9 23 9 59 80 90 83 113 60 60 57 71 65 60 59 56 69 65 55 82 75 91 87
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 457 563 560 634 540 768 905 972 986 940 858 946 1 000 1 096 1 177 648 731 784 801 850 794 838 844 937 947 702 747 765 818 853 680 718 738 780 815 743 758 778 932 901
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,65 0,65 0,69 0,70 0,72 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,72 0,70 0,69 0,70 0,70 0,71 0,59 0,59 0,61 0,62 0,63
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,23 0,23 0,24 0,24 0,26 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 0,23 0,23 0,23 0,24 0,25
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,42 0,42 0,45 0,46 0,46 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,46 0,47 0,47 0,36 0,36 0,38 0,38 0,38
Antall bygningsbranner (antall) antall 5 5 1 4 3 43 49 44 67 40 126 154 131 183 159 122 113 112 105 121 231 273 291 321 336 2 382 2 567 2 711 2 939 2 798 2 656 3 009 3 079 3 318 3 160 95 92 103 115 96
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 9 9 1 2 5 252 150 151 126 137 919 760 567 511 584 573 430 360 366 385 1 762 1 292 1 167 1 127 1 331 15 160 11 091 9 745 9 041 8 137 15 710 11 641 11 145 9 312 8 183 351 283 249 259 310

Kontakt