KOSTRA nøkkeltall

Froland - 0919 (Aust-Agder)

Befolkningsprofil

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Befolkningsprofil

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Froland Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Innbyggere (antall) antall 5 618 5 713 5 790 5 845 5 951 71 823 72 215 72 325 64 940 50 814 196 821 197 458 196 642 192 553 198 184 194 034 194 930 189 805 190 232 213 206 427 467 428 873 429 843 433 115 513 572 4 555 595 4 591 560 4 622 151 4 647 141 4 674 089 5 213 985 5 258 317 5 295 619 5 328 212 5 367 580 115 785 116 671 117 220 117 655 118 273
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 13,2 11,7 9,8 10,8 12,4 10,1 10,2 9,6 9,8 8,6 9,4 9,3 9,1 8,8 8,4 10,4 10,3 9,8 9,4 10,1 10,1 9,9 9,6 9,0 8,9 10,8 10,6 10,2 9,9 9,7 11,3 11,2 10,7 10,3 10,2 10,4 10,5 9,5 9,3 8,9
Døde per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 6,9 6,3 8,1 7,2 6,2 9,2 9,4 9,4 8,7 9,1 10,9 10,3 10,2 10,5 10,1 9,1 8,8 8,8 9,3 7,6 9,5 9,3 9,5 9,5 9,3 8,1 8,0 8,0 8,0 7,9 7,8 7,7 7,7 7,7 7,6 8,3 8,3 8,2 8,3 8,2
Netto innflytting (antall)1 antall 51 60 69 31 69 314 332 81 -52 -228 709 819 -597 -586 -602 782 608 626 383 435 1 271 1 149 922 -19 -376 24 875 23 675 20 232 15 891 18 435 29 802 26 076 21 293 18 081 25 327 776 611 398 297 526
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent) prosent 11,3 10,9 11,3 11,3 11,1 10,4 10,3 8,8 9,9 10,2 9,9 9,8 9,6 9,7 9,9 11,1 10,7 11,0 11,0 10,6 10,3 10,2 10,2 10,1 10,2 10,9 10,8 10,7 10,7 10,6 10,8 10,7 10,6 10,5 10,4 12,1 12,1 12,1 12,3 12,1
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent) prosent 67,2 68,4 67,6 66,5 62,2 63,2 63,3 56,3 61,6 63,2 65,9 65,6 66,1 62,8 62,6 63,9 61,5 62,8 62,2 60,1 65,3 64,8 64,5 63,4 62,8 63,9 63,4 62,7 62,0 61,5 64,4 63,9 63,2 62,5 62,0 64,6 64,3 63,0 62,2 60,8
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent) prosent 3,3 2,3 1,9 1,5 1,8 1,6 1,6 1,3 1,3 1,1 1,5 1,6 1,2 1,1 1,2 2,0 2,0 1,6 1,5 1,4 1,9 1,8 1,4 1,4 1,2 2,0 2,0 1,6 1,5 1,4 2,0 2,0 1,6 1,6 1,5 2,5 2,3 1,9 1,4 1,5
Andel innvandrerbefolkning (prosent) prosent 8,3 9,1 9,8 9,5 10,0 10,6 11,2 15,0 15,5 20,0 9,6 10,2 13,0 13,5 13,2 11,5 11,6 20,4 21,0 19,3 10,1 10,6 14,8 15,1 13,0 13,9 14,5 15,0 15,4 15,9 16,3 16,8 17,3 17,7 18,2 12,4 13,0 13,2 13,5 13,8
Samlet fruktbarhetstall (antall) antall 1,80 1,79 1,63 1,61 1,54 1,70 1,73 .. .. .. 1,70 1,72 .. .. .. 1,70 1,72 .. .. .. 1,80 1,74 .. .. .. 1,80 1,73 .. .. .. 1,80 1,73 .. .. .. 1,80 1,79 .. .. ..
1Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.

Kontakt