KOSTRA nøkkeltall

Froland - 0919 (Aust-Agder)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Froland Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 6 012 5 969 6 327 6 142 7 357 6 754 7 068 7 180 7 567 9 448 7 292 7 748 8 693 8 918 9 396 7 109 7 756 8 104 8 487 8 539 6 633 7 004 8 287 8 515 8 771 6 415 6 854 7 978 8 318 8 393 6 451 6 879 7 972 8 384 8 372 6 021 6 261 8 205 8 283 8 344
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 4,7 5,6 5,5 5,4 5,6 4,2 4,9 4,8 4,4 5,2 4,4 4,8 5,0 4,4 4,1 4,7 5,2 5,0 4,6 4,7 4,3 4,5 4,6 4,4 4,8 4,3 4,6 4,6 4,5 4,6 4,3 4,6 4,7 4,5 4,6 4,6 5,3 5,0 4,7 5,3
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 5,1 6,4 5,9 6,0 5,6 4,4 5,3 5,2 5,1 5,4 4,8 5,0 5,2 4,7 4,3 4,9 5,4 5,4 4,9 4,9 4,5 4,7 4,8 4,6 4,9 4,4 4,7 4,9 4,8 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,8 4,9 5,3 5,4 5,1 5,6
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 5,0 5,9 6,2 5,7 5,3 4,1 4,3 4,4 4,5 4,9 4,4 4,5 4,4 4,5 4,4 4,3 4,5 4,7 4,7 4,8 4,2 4,3 4,4 4,4 4,2 3,7 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 4,5 4,5 4,5 4,3 4,3
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 30 421 34 496 39 191 33 820 35 050 51 229 51 865 54 010 58 396 56 243 49 483 53 271 53 649 58 511 68 516 37 435 37 843 42 960 44 344 50 422 43 756 44 144 49 062 51 291 56 153 43 172 44 795 46 496 49 927 54 769 44 612 46 002 47 588 51 176 56 096 36 160 32 212 36 710 41 295 43 217
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 30 672 21 333 17 734 30 013 30 257 25 400 24 690 27 441 35 346 35 227 31 842 33 890 38 027 33 018 46 862 31 650 31 730 33 750 32 753 33 830 29 358 31 526 34 716 38 368 38 805 33 347 34 874 37 963 39 258 41 690 33 639 34 898 37 956 39 325 42 003 25 169 31 647 35 315 37 160 35 012
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 317 600 318 333 350 600 286 105 348 947 360 589 349 630 325 817 359 051 404 201 350 736 367 208 417 632 430 280 415 126 381 307 390 457 385 435 407 694 398 336 371 119 382 371 410 422 416 992 454 697 376 779 392 767 429 998 443 890 444 076 373 089 390 110 427 473 441 638 440 588 302 779 327 562 411 222 394 338 404 699
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 25,2 25,0 25,6 24,2 23,6 22,8 22,8 23,2 21,4 20,8 19,5 19,2 19,2 17,6 16,4 21,5 22,0 21,5 19,5 21,5 21,1 21,2 20,8 18,6 18,6 20,0 19,9 19,9 18,9 18,6 19,7 19,8 19,6 18,7 18,3 22,3 24,3 22,4 21,3 20,3
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 70 86 94 92 97 83 78 79 81 88 76 83 85 87 86 76 78 81 84 86 77 82 85 85 87 82 85 86 87 88 83 86 87 88 89 75 87 90 94 93

Kontakt