KOSTRA nøkkeltall

Frogn - 0215 (Akershus)

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Frogn Kostragruppe 07 Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Akershus
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 4 3 3 5 3 164 161 130 144 156 164 161 130 144 156 169 115 141 111 80 1 870 1 741 1 682 1 607 1 392 1 924 1 800 1 731 1 644 1 440 145 133 114 126 122
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. 50 20 .. 33 22 16 18 31 26 22 16 18 31 26 17 15 23 23 25 24 19 19 26 26 24 19 19 26 27 24 28 19 28 26
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 236 238 153 360 249 7 213 6 486 6 201 6 354 6 244 7 213 6 486 6 201 6 354 6 244 6 671 5 846 5 395 4 685 3 088 88 326 80 866 79 021 74 668 71 711 93 745 86 591 85 306 80 561 77 458 6 888 6 945 6 546 6 760 7 844
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 104 99 360 39 .. 3 743 4 482 2 391 3 521 .. 3 743 4 482 2 391 3 521 .. 3 092 3 069 2 174 2 238 .. 43 837 39 200 33 292 29 786 .. 46 642 42 169 36 334 32 788 .. 3 754 3 541 3 192 3 377
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 22 .. .. .. .. 22 21 18 21 .. 22 21 18 21 .. 18 15 19 20 .. 16 16 20 18 .. 16 16 20 18 .. 21 20 20 20
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 39 107 27 .. .. 41 44 37 39 .. 41 44 37 39 .. 32 35 34 46 .. 36 32 37 37 .. 36 33 38 37 .. 40 42 34 37
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 32 13 .. .. .. 19 16 17 16 18 19 16 17 16 18 19 25 18 18 16 18 18 18 18 17 18 17 17 18 17 22 19 19 15 12
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. .. .. .. 53 38 69 66 .. 53 38 69 66 .. 64 96 42 6 .. 1 594 1 787 1 992 1 193 .. 1 965 1 787 2 367 1 573 .. 107 54 111 38
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 1 5 .. .. .. 29 48 23 40 47 29 48 23 40 47 70 118 184 143 12 1 090 1 177 1 165 1 224 884 1 092 1 181 1 166 1 224 884 6 21 .. 11 17
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 100 100 .. .. .. 95 98 95 94 .. 95 98 95 94 .. 94 92 99 91 .. 90 92 97 95 .. 90 92 97 95 .. 95 94 94 95
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. 49 .. .. .. .. 47 48 49 47 .. 47 48 49 47 .. 48 39 49 49 .. 47 47 49 46 .. 47 46 49 46 .. 48 35 48 48
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 102 100 .. 100 38 98 99 94 92 95 98 99 94 92 95 90 93 95 96 87 84 86 86 81 83 84 86 86 81 83 99 98 96 90 96
Netto endring i antall boliger (antall) antall 48 51 .. .. .. 3 735 2 802 0 .. .. 3 735 2 802 0 .. .. 2 051 2 206 0 .. .. 59 758 23 645 0 .. .. 62 408 23 930 0 .. .. 3 560 4 232 0 .. ..

Kontakt