KOSTRA nøkkeltall

Fredrikstad - 3004 (Viken)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Fredrikstad Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Viken
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent . . . 8,0 8,1 9,3 9,5 10,5 9,2 9,8 8,9 9,0 9,0 8,9 9,5 8,9 9,0 9,0 8,8 9,5 . . . 9,3 9,9
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr . . . 349 354 128 237 461 327 407 271 278 299 291 357 279 288 313 292 359 . . . 347 383
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 . . . 4,79 4,73 6,92 6,63 9,01 4,54 4,62 5,17 5,12 4,94 5,24 5,19 4,95 4,94 4,78 5,06 4,99 . . . 5,22 4,99
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr . . . 81 187 73 75 62 123 136 100 99 101 104 109 109 109 112 118 135 . . . 112 131
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr . . . 528 517 546 602 529 579 658 517 562 603 551 636 540 581 613 579 662 . . . 505 611
Herav utgifter til renhold (kr) kr . . . 232 232 164 176 133 156 158 157 161 173 164 172 156 159 170 162 170 . . . 149 162
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr . . . 98 161 115 139 123 88 134 111 126 134 96 143 113 127 132 91 142 . . . 87 143
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt