KOSTRA nøkkeltall

Fredrikstad - 3004 (Viken)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Fredrikstad Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Viken
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 1 037 1 161 1 434 1 522 1 988 975 1 048 1 153 1 242 1 292 1 309 1 403 1 106 1 180 1 228 1 262 1 348 . . . 1 115 1 161
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 822 910 1 163 1 227 1 603 808 873 929 993 1 036 1 053 1 128 897 950 990 1 026 1 093 . . . 870 902
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (kr) kr . . . 216 251 271 295 386 167 176 224 248 255 256 275 209 230 238 236 255 . . . 245 259
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 734 801 1 116 1 215 1 596 728 789 822 889 919 893 986 794 849 880 874 946 . . . 759 842
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 89 114 100 110 171 70 82 57 71 65 65 79 56 69 65 64 78 . . . 77 89
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 645 687 1 016 1 105 1 425 657 707 765 818 853 829 907 738 780 815 809 868 . . . 681 753
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . 0,86 0,81 .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,72 0,75 0,76 0,70 0,70 0,71 0,74 0,74 . . . 0,71 0,72
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . 0,28 0,26 .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,26 0,24 0,23 0,24 0,24 0,24 . . . 0,22 0,22
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . 0,58 0,55 .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,47 0,50 0,50 0,46 0,47 0,47 0,50 0,50 . . . 0,49 0,50
Antall bygningsbranner (antall) antall . . . 44 64 135 135 42 650 735 2 711 2 939 2 798 2 601 2 839 3 079 3 318 3 160 2 966 3 238 . . . 583 716
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall . . . 197 139 438 461 205 1 276 1 318 9 745 9 041 8 137 7 295 7 430 11 145 9 312 8 183 7 444 7 661 . . . 1 203 1 179

Kontakt