KOSTRA nøkkeltall

Folldal - 0439 (Hedmark)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Folldal Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Kostragruppe 05 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Hedmark Hedmark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 2,9 2,9 2,6 2,6 3,0 3,4 3,3 3,4 3,4 3,7 4,4 4,2 4,2 4,2 4,5 2,8 2,9 3,0 3,0 3,4 2,8 2,9 3,0 3,0 3,4 3,8 3,9 3,9 3,9 4,1 3,8 3,9 4,0 4,0 4,2 3,5 3,6 3,6 3,8 3,7 3,5 3,6 3,6 3,8 3,7
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8 0,8 0,9 1,0 0,9 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 0,9 1,1 1,0 1,2 1,1 0,9 1,1 1,0 1,2 1,1
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,1 1,1 1,0 1,0 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) (1000 kr) 1000 kr 1 833 1 874 1 788 1 752 2 160 194 393 193 959 211 167 213 848 266 426 170 063 165 058 173 749 174 935 182 652 54 342 55 351 57 895 59 347 77 194 54 342 55 351 57 895 59 347 77 194 4 223 843 4 399 063 4 743 091 5 018 295 5 506 838 4 865 165 5 115 506 5 500 394 5 917 151 6 479 687 174 406 181 210 207 536 221 496 231 955 174 406 181 210 207 536 221 496 231 955
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 1 900 2 003 1 966 1 982 2 344 2 064 2 089 2 273 2 408 2 672 2 849 2 827 2 966 3 116 3 590 2 100 2 268 2 444 2 597 2 954 2 100 2 268 2 444 2 597 2 954 1 998 2 097 2 224 2 354 2 549 2 036 2 148 2 297 2 428 2 627 1 834 1 964 2 113 2 348 2 362 1 834 1 964 2 113 2 348 2 362
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 144 -42 1 082 1 034 275 338 1 021 994 902 1 573 1 132 1 144 1 215 1 716 1 723 1 399 1 154 982 1 279 3 901 1 399 1 154 982 1 279 3 901 865 954 934 1 053 1 270 918 1 046 1 166 1 239 1 574 1 069 779 1 036 523 904 1 069 779 1 036 523 904
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 7,5 4,6 8,9 5,6 6,4 3,6 3,9 3,9 3,8 4,1 3,4 4,1 3,9 4,6 4,0 3,2 3,2 3,0 3,5 3,4 3,2 3,2 3,0 3,5 3,4 4,5 4,7 4,7 4,8 4,9 4,3 4,6 4,6 4,7 4,8 4,7 4,8 5,0 4,9 5,3 4,7 4,8 5,0 4,9 5,3
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall 24,5 30,5 25,6 25,2 23,4 30,6 32,2 26,2 27,2 23,5 29,7 30,8 26,1 26,5 22,9 23,8 25,9 22,3 21,3 21,1 23,8 25,9 22,3 21,3 21,1 31,4 33,1 28,2 29,0 25,5 34,3 35,8 31,1 30,7 27,2 33,4 39,3 31,0 33,8 28,2 33,4 39,3 31,0 33,8 28,2
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 52,2 61,3 68,7 63,1 69,9 24,4 23,8 22,9 21,3 21,5 24,0 24,7 24,1 23,2 22,4 25,2 26,0 27,2 25,5 20,5 25,2 26,0 27,2 25,5 20,5 14,3 14,2 13,8 13,8 13,8 13,9 13,7 13,3 13,2 13,3 15,1 14,7 15,4 16,2 15,3 15,1 14,7 15,4 16,2 15,3
Omløpshastighet for bøker (antall) antall 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1,0 0,7 0,7 0,7 0,8 1,0 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr) 1000 kr 670 754 725 741 904 70 999 71 437 73 303 75 832 84 257 58 987 57 151 57 856 58 973 52 933 22 439 24 754 23 732 23 949 25 705 22 439 24 754 23 732 23 949 25 705 1 366 243 1 415 105 1 438 518 1 506 447 1 565 876 1 535 529 1 605 097 1 637 569 1 731 479 1 810 409 60 691 63 195 65 236 69 596 71 424 60 691 63 195 65 236 69 596 71 424
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Kontakt