KOSTRA nøkkeltall

Folldal - 0439 (Hedmark)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Folldal Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Hedmark
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 2,9 2,9 2,6 2,6 3,4 3,3 3,4 3,4 4,4 4,2 4,2 4,2 2,8 2,9 3,0 3,0 3,8 3,9 3,9 3,9 3,8 3,9 4,0 4,0 3,5 3,6 3,6 3,8
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8 0,8 0,9 1,0 1,2 1,2 1,2 1,3 0,6 0,7 0,8 0,9 1,2 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 0,9 1,1 1,0 1,2
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) (1000 kr) 1000 kr 1 833 1 874 1 788 1 752 194 393 193 959 211 167 213 848 170 063 165 058 173 749 174 935 54 342 55 351 57 895 59 347 4 223 843 4 399 063 4 743 091 5 018 295 4 865 165 5 115 506 5 500 394 5 917 151 174 406 181 210 207 536 221 496
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 1 900 2 003 1 966 1 982 2 064 2 089 2 273 2 408 2 849 2 827 2 966 3 116 2 100 2 268 2 444 2 597 1 998 2 097 2 224 2 354 2 036 2 148 2 297 2 428 1 834 1 964 2 113 2 348
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 144 -42 1 082 1 034 338 1 021 994 902 1 132 1 144 1 215 1 716 1 399 1 154 982 1 279 865 954 934 1 053 918 1 046 1 166 1 239 1 069 779 1 036 523
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 7,5 4,6 8,9 5,6 3,6 3,9 3,9 3,8 3,4 4,1 3,9 4,6 3,2 3,2 3,0 3,5 4,5 4,7 4,7 4,8 4,3 4,6 4,6 4,7 4,7 4,8 5,0 4,9
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall 24,5 30,5 25,6 25,2 30,6 32,2 26,2 27,2 29,7 30,8 26,1 26,5 23,8 25,9 22,3 21,3 31,4 33,1 28,2 29,0 34,3 35,8 31,1 30,7 33,4 39,3 31,0 33,8
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 52,2 61,3 68,7 63,1 24,4 23,8 22,9 21,3 24,0 24,7 24,1 23,2 25,2 26,0 27,2 25,5 14,3 14,2 13,8 13,8 13,9 13,7 13,3 13,2 15,1 14,7 15,4 16,2
Omløpshastighet for bøker (antall) antall 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 1,0 0,7 0,7 0,7 1,0 0,7 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr) 1000 kr 670 754 725 741 70 999 71 437 73 303 75 832 58 987 57 151 57 856 58 973 22 439 24 754 23 732 23 949 1 366 243 1 415 105 1 438 518 1 506 447 1 535 529 1 605 097 1 637 569 1 731 479 60 691 63 195 65 236 69 596
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Kontakt