KOSTRA nøkkeltall

Folldal - 0439 (Hedmark)

Kommunal vannforsyning

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunal vannforsyning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Folldal Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Kostragruppe 05 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Hedmark Hedmark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 100 100 100 100 0 0 0 0 92 0 0 0 0 92 0 0 0 0 88 0 0 0 0 88 97 97 98 98 91 97 97 98 98 91 0 0 0 0 97 0 0 0 0 97
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 5 328 5 593 6 152 6 152 6 152 3 862 3 923 4 064 4 419 4 419 3 581 3 585 3 664 3 722 3 722 4 062 4 123 4 187 4 583 4 583 4 062 4 123 4 187 4 583 4 583 3 349 3 413 3 566 3 739 3 739 3 345 3 409 3 562 3 735 3 735 3 712 3 750 3 940 4 170 4 170 3 712 3 750 3 940 4 170 4 170
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent 0,07 0,03 0,19 0,23 0,22 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,66 0,69 0,66 0,66 0,67 0,67 0,70 0,67 0,67 0,68 0,71 0,76 0,67 0,72 0,69 0,71 0,76 0,67 0,72 0,69
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent) prosent 77,5 100,0 100,0 100,0 100,0 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 98,0 99,0 98,7 98,7 99,4 98,3 99,2 98,9 98,9 99,5 98,8 99,0 88,3 96,2 99,9 98,8 99,0 88,3 96,2 99,9
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent) prosent 20,0 20,0 42,3 42,3 32,3 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 29,8 30,4 29,4 29,4 29,9 30,1 30,9 30,3 29,7 30,7 35,9 35,5 32,6 34,3 32,1 35,9 35,5 32,6 34,3 32,1

Kontakt