KOSTRA nøkkeltall

Folldal - 0439 (Hedmark)

Grunnskole

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Folldal Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Hedmark
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 188,2 228,0 128,0 64,0 52,9 53,1 55,3 51,8 62,8 56,6 58,1 53,7 68,3 67,7 57,7 64,2 35,1 37,5 38,2 37,3 31,7 33,3 33,7 32,5 50,4 58,4 50,9 45,9
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 135,3 150,6 97,2 84,5 136,2 133,6 142,6 143,4 156,9 156,8 152,0 166,7 137,3 154,2 151,9 161,0 131,0 132,8 135,4 137,6 129,6 130,6 133,6 136,1 140,7 133,1 137,4 147,3
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent 2,7 1,7 2,4 2,4 3,5 4,2 4,3 4,1 3,9 5,2 5,0 4,7 3,4 5,5 6,0 5,4 5,3 5,6 5,5 5,2 7,0 7,2 7,1 6,7 4,4 4,7 4,8 5,0
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent 6,6 8,0 10,4 8,9 8,9 8,7 8,5 8,7 10,1 9,7 9,5 9,3 9,9 9,8 9,6 9,2 7,9 7,8 7,9 7,9 7,9 7,8 7,8 7,8 7,2 7,3 7,6 7,4
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent : 82,4 : 87,5 67,2 70,9 70,8 72,1 65,7 67,2 71,3 69,3 69,3 70,9 68,6 67,2 69,4 72,0 72,8 73,5 70,2 72,7 73,4 74,2 68,8 71,7 72,0 75,5
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent : 76,5 : 81,3 67,4 67,1 69,4 68,8 67,5 64,4 68,1 66,0 68,2 68,5 66,3 66,1 69,9 69,4 69,2 69,6 70,5 70,3 70,1 70,3 68,8 65,6 67,7 67,8
Gruppestørrelse 2 (antall) antall 12,5 12,8 11,4 11,6 14,1 13,9 13,7 13,5 13,2 13,0 12,7 12,7 11,3 11,5 11,2 10,8 16,6 16,6 16,5 16,2 17,0 17,0 16,8 16,5 15,6 15,6 15,3 15,8
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall 41,7 45,4 40,4 42,2 40,2 40,6 41,0 41,0 40,2 40,6 40,9 41,1 41,9 41,6 42,2 42,1 40,7 41,1 41,4 41,7 40,8 41,2 41,4 41,8 40,0 40,4 40,8 41,4
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 21,1 20,3 19,9 19,7 23,8 23,4 22,9 22,7 23,9 23,4 22,7 22,5 22,2 21,7 21,5 21,6 24,1 23,7 23,2 23,1 23,3 23,0 22,5 22,5 22,6 22,2 21,7 21,4
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 123 278,4 134 566,3 150 797,5 141 625,0 121 116,3 124 078,7 128 222,7 133 902,1 131 044,1 134 306,8 139 001,6 143 722,6 144 454,6 148 755,0 155 682,5 166 658,7 102 277,9 104 736,7 107 654,6 112 561,8 102 409,7 104 956,1 108 033,8 113 008,5 105 687,6 109 174,0 113 324,1 118 467,3
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt