KOSTRA nøkkeltall

Folldal - 0439 (Hedmark)

Brann og ulykkesvern

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Folldal Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Hedmark
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 2 605 2 856 3 143 2 511 1 215 1 354 1 446 1 605 1 460 1 605 1 660 1 834 1 621 1 922 1 881 2 141 1 042 1 119 1 153 1 241 1 002 1 069 1 106 1 180 1 180 1 249 1 308 1 308
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 2 221 2 450 2 752 1 978 979 1 104 1 179 1 247 1 162 1 281 1 334 1 459 1 340 1 609 1 544 1 747 831 897 929 993 804 861 897 950 833 958 1 014 986
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 384 406 391 533 236 250 266 358 298 325 326 374 281 313 337 394 211 222 224 248 198 207 209 230 347 291 293 322
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 214 1 334 1 448 1 460 863 962 1 020 1 165 1 074 1 192 1 195 1 315 1 222 1 497 1 426 1 614 762 807 822 889 740 778 794 849 734 777 801 889
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 45 60 26 124 5 15 20 68 69 80 55 70 58 66 57 87 60 60 57 71 60 59 56 69 144 85 70 90
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 169 1 274 1 422 1 335 858 946 1 000 1 096 1 005 1 113 1 141 1 244 1 164 1 431 1 370 1 527 702 747 765 818 680 718 738 780 590 692 730 799
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,77 0,77 0,77 0,82 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,70 0,69 0,70 0,70 0,66 0,65 0,66 0,67
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,37 0,37 0,37 0,37 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,34 0,34 0,34 0,34
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,40 0,40 0,40 0,45 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,46 0,46 0,47 0,32 0,31 0,32 0,33
Antall bygningsbranner (antall) antall 0 1 1 0 126 154 131 183 67 125 116 106 20 37 48 55 2 382 2 567 2 711 2 939 2 656 3 009 3 079 3 318 141 129 113 155
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 6 3 4 4 919 760 567 511 579 469 417 378 348 321 281 244 15 160 11 091 9 745 9 041 15 710 11 641 11 145 9 312 696 520 415 288

Kontakt