KOSTRA nøkkeltall

Folldal - 0439 (Hedmark)

Barnevern

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Folldal Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Hedmark
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 4 507 684 5 464 3 747 7 292 7 748 8 693 8 918 7 757 8 571 9 025 9 633 6 395 6 725 6 621 6 926 6 415 6 854 7 978 8 319 6 451 6 879 7 972 8 385 7 699 8 155 8 505 9 091
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 2,9 2,1 2,9 5,8 4,4 4,8 5,0 4,4 4,5 4,9 5,4 5,3 4,3 4,7 4,6 4,5 4,3 4,6 4,6 4,5 4,3 4,6 4,7 4,5 5,2 5,2 5,6 5,1
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 2,3 1,4 1,5 5,4 4,8 5,0 5,2 4,7 4,9 5,0 5,8 5,9 4,8 4,7 4,7 4,9 4,4 4,7 4,9 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 5,2 5,3 5,7 5,4
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 2,5 1,8 1,6 3,0 4,4 4,5 4,4 4,5 4,6 4,5 4,8 5,0 4,6 4,4 4,5 4,5 3,7 3,8 3,9 3,9 3,7 3,8 3,8 3,8 4,3 4,3 4,4 4,2
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 0 0 109 625 55 611 49 483 53 271 53 649 58 511 52 761 53 128 54 367 59 265 44 413 49 193 48 096 56 078 43 172 44 795 46 496 49 929 44 612 46 002 47 588 51 177 41 285 44 612 47 005 53 936
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 0 72 000 17 667 8 500 31 842 33 890 38 027 33 018 42 501 46 682 45 994 51 179 26 214 27 147 33 679 21 081 33 347 34 874 37 963 39 268 33 639 34 898 37 956 39 334 48 548 48 480 68 886 52 723
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 364 200 -8 000 365 667 108 333 350 736 367 208 417 632 430 280 370 339 415 518 406 679 449 070 279 518 329 736 349 162 421 449 376 779 392 767 429 998 443 947 373 089 390 110 427 473 441 690 414 043 421 365 390 196 443 036
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 8,8 6,7 5,3 : 19,5 19,2 19,2 17,6 19,2 18,5 19,4 18,9 16,3 14,9 15,8 16,6 20,0 19,9 19,9 18,9 19,7 19,8 19,6 18,7 21,0 19,1 20,5 20,1
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 100 : : 81 76 83 85 87 76 80 77 82 73 85 86 85 82 85 86 87 83 86 87 88 81 82 87 88

Kontakt