KOSTRA nøkkeltall

Flesberg - 0631 (Buskerud)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Flesberg Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Buskerud Buskerud
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 2,9 2,9 3,7 3,0 3,3 2,4 2,6 2,8 2,7 3,4 3,4 3,3 3,4 3,4 3,7 3,4 3,3 3,4 3,4 3,7 3,8 3,9 3,9 3,9 4,1 3,8 3,9 4,0 4,0 4,2 3,6 3,7 3,8 3,9 3,9 3,6 3,7 3,8 3,9 3,9
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,0 0,8 1,4 0,8 0,9 0,6 0,7 0,8 0,7 1,0 0,8 0,8 0,9 1,0 0,9 0,8 0,8 0,9 1,0 0,9 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,0 1,3 1,3 1,4 1,3 1,0 1,3 1,3 1,4 1,3
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) (1000 kr) 1000 kr 2 761 3 091 3 557 3 700 4 085 45 998 50 900 56 408 51 311 54 105 194 393 193 959 211 167 213 848 266 426 194 393 193 959 211 167 213 848 266 426 4 223 843 4 399 063 4 743 091 5 018 295 5 506 838 4 865 165 5 115 506 5 500 394 5 917 151 6 479 687 246 936 252 407 278 343 290 539 310 612 246 936 252 407 278 343 290 539 310 612
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 1 873 1 905 2 522 2 167 2 467 1 376 1 522 1 653 1 706 2 311 2 064 2 089 2 273 2 408 2 672 2 064 2 089 2 273 2 408 2 672 1 998 2 097 2 224 2 354 2 549 2 036 2 148 2 297 2 428 2 627 1 769 1 934 2 088 2 245 2 315 1 769 1 934 2 088 2 245 2 315
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 752 217 200 12 428 18 259 291 487 269 676 79 338 1 021 994 902 1 573 338 1 021 994 902 1 573 865 954 934 1 053 1 270 918 1 046 1 166 1 239 1 574 523 409 663 645 799 523 409 663 645 799
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 2,9 2,8 2,1 2,6 2,1 3,6 3,7 3,6 3,7 4,4 3,6 3,9 3,9 3,8 4,1 3,6 3,9 3,9 3,8 4,1 4,5 4,7 4,7 4,8 4,9 4,3 4,6 4,6 4,7 4,8 3,9 5,3 4,3 5,4 5,5 3,9 5,3 4,3 5,4 5,5
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall .. .. .. .. .. 27,4 28,7 23,0 23,6 21,1 30,6 32,2 26,2 27,2 23,5 30,6 32,2 26,2 27,2 23,5 31,4 33,1 28,2 29,0 25,5 34,3 35,8 31,1 30,7 27,2 35,1 37,4 32,7 34,0 31,4 35,1 37,4 32,7 34,0 31,4
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,5 15,3 14,9 14,4 16,0 24,4 23,8 22,9 21,3 21,5 24,4 23,8 22,9 21,3 21,5 14,3 14,2 13,8 13,8 13,8 13,9 13,7 13,3 13,2 13,3 10,9 10,9 11,1 11,0 11,1 10,9 10,9 11,1 11,0 11,1
Omløpshastighet for bøker (antall) antall 1,0 0,8 0,6 .. 0,4 0,7 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 1,0 0,7 0,7 0,7 0,8 1,0 0,7 0,8 0,8 0,8 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr) 1000 kr 930 954 879 945 1 137 21 045 20 504 22 436 20 360 18 524 70 999 71 437 73 303 75 832 84 257 70 999 71 437 73 303 75 832 84 257 1 366 243 1 415 105 1 438 518 1 506 447 1 565 876 1 535 529 1 605 097 1 637 569 1 731 479 1 810 409 86 594 90 639 89 732 92 127 95 259 86 594 90 639 89 732 92 127 95 259
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Kontakt