KOSTRA nøkkeltall

Flesberg - 0631 (Buskerud)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Flesberg Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Buskerud Buskerud
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent . . 7,1 7,1 7,8 7,8 8,1 8,1 8,1 9,0 8,5 8,8 8,8 8,8 8,9 8,5 8,8 8,8 8,8 8,9 8,7 8,9 8,9 9,0 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 8,7 9,0 8,9 8,7 8,6 8,7 9,0 8,9 8,7 8,6
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr . . 293 336 616 185 212 199 185 212 192 220 248 253 261 192 220 248 253 261 242 258 271 278 299 246 259 279 288 313 317 263 290 310 295 317 263 290 310 295
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 . . 6,25 6,31 0,00 5,57 5,68 5,49 6,19 6,76 6,57 6,47 6,74 6,92 6,75 6,57 6,47 6,74 6,92 6,75 5,08 5,12 5,17 5,12 4,94 4,89 4,94 4,95 4,94 4,78 5,70 1,43 6,26 5,82 4,97 5,70 1,43 6,26 5,82 4,97
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr . . 58 58 .. 59 72 67 58 64 86 91 84 93 83 86 91 84 93 83 86 94 100 99 101 93 101 109 109 112 80 369 64 70 97 80 369 64 70 97
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr . . 500 542 .. 469 483 523 497 539 462 488 483 511 555 462 488 483 511 555 482 515 517 562 602 481 525 540 581 613 448 1 976 392 440 581 448 1 976 392 440 581
Herav utgifter til renhold (kr) kr . . 164 168 .. 157 153 179 159 183 137 154 160 160 178 137 154 160 160 178 144 152 157 161 173 143 150 156 159 170 151 566 134 149 189 151 566 134 149 189
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr . . 103 111 .. 108 109 113 114 131 111 123 119 129 131 111 123 119 129 131 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 79 378 73 85 112 79 378 73 85 112
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt