KOSTRA nøkkeltall

Flekkefjord - 4207 (Agder)

Grunnskole

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Flekkefjord Kostragruppe 04 Landet uten Oslo Landet Agder
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall . . . 49,1 39,7 73,0 55,6 66,6 55,0 62,5 38,2 37,3 36,3 36,2 35,3 33,7 32,5 31,5 31,2 30,5 . . . 35,6 32,7
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall . . . 141,2 142,1 174,5 156,6 137,6 149,2 152,8 135,4 137,6 139,9 143,1 144,2 133,6 136,1 138,8 142,9 144,4 . . . 133,4 129,4
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent . . . 3,7 4,8 2,7 2,4 2,0 2,8 2,9 5,5 5,2 4,9 4,7 4,7 7,1 6,6 6,4 6,3 6,3 . . . 3,9 3,9
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent . . . 4,7 6,1 8,5 9,2 8,6 10,1 10,1 7,9 7,9 7,8 7,8 7,9 7,8 7,9 7,7 7,7 7,8 . . . 7,3 8,3
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent . . . 71,1 71,5 71,8 71,6 72,7 70,1 71,9 72,8 73,5 75,0 72,4 72,5 73,4 74,2 75,5 73,2 73,1 . . . 69,8 71,3
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent . . . 66,4 75,2 66,7 72,3 70,3 65,7 68,0 69,2 69,6 68,7 68,1 68,7 70,1 70,3 69,3 69,0 69,4 . . . 67,8 68,6
Gruppestørrelse 2 (antall) antall . . . 16,3 16,3 12,0 11,4 11,4 13,7 14,0 16,5 16,2 15,8 15,7 15,6 16,8 16,5 16,0 15,8 15,6 . . . 16,2 16,1
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall . . . 42,3 43,0 41,0 41,8 41,6 42,4 42,2 41,3 41,7 41,7 42,9 43,0 41,4 41,7 41,9 43,1 43,2 . . . 42,2 42,6
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent . . . 23,4 23,7 22,4 21,0 23,2 21,7 22,4 23,2 23,1 23,0 22,4 23,0 22,5 22,5 22,4 21,9 22,5 . . . 23,2 24,0
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr . . . 127 061,1 135 073,3 148 533,2 159 212,2 165 786,7 138 934,1 149 423,4 107 654,6 112 567,8 117 307,7 117 307,2 126 051,8 108 033,8 113 013,9 118 056,0 118 837,9 128 272,3 . . . 115 627,7 124 256,1
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt