KOSTRA nøkkeltall

Flatanger - 5049 (Trøndelag - Trööndelage)

Grunnskole

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Flatanger Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Kostragruppe 15 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage Trøndelag Trööndelage
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall . . 313,0 304,0 185,0 67,7 57,7 64,2 61,4 45,7 59,3 67,9 53,9 69,4 61,4 23,9 23,9 22,0 21,0 71,3 37,5 38,2 37,3 36,3 36,2 33,3 33,7 32,5 31,5 31,2 . . 41,8 39,4 37,8 . . 41,8 39,4 37,8
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall . . 199,5 137,0 135,3 154,2 151,9 161,0 174,2 160,8 162,7 167,9 171,4 179,7 187,1 111,7 117,5 122,4 128,3 188,9 132,8 135,4 137,6 139,9 143,1 130,6 133,6 136,1 138,8 142,9 . . 130,7 134,5 141,8 . . 130,7 134,5 141,8
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent . . 1,1 1,1 2,3 5,5 6,0 5,4 4,4 5,2 6,7 6,3 6,2 4,8 4,3 21,2 20,9 19,5 18,8 4,1 5,6 5,5 5,2 4,9 4,7 7,2 7,1 6,6 6,4 6,3 . . 4,6 4,7 4,5 . . 4,6 4,7 4,5
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent . . 6,6 7,9 9,1 9,8 9,6 9,2 9,2 9,7 10,3 10,3 10,1 10,0 9,6 7,9 7,6 7,3 6,9 10,1 7,8 7,9 7,9 7,8 7,8 7,8 7,8 7,9 7,7 7,7 . . 8,6 7,9 7,9 . . 8,6 7,9 7,9
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent . . 83,3 : : 70,9 68,6 67,2 71,4 71,5 67,8 72,1 70,4 71,6 70,1 78,8 79,4 79,8 80,4 69,0 72,0 72,8 73,5 75,0 72,4 72,7 73,4 74,2 75,5 73,2 . . 75,2 74,3 72,1 . . 75,2 74,3 72,1
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent . . : : : 68,5 66,3 66,1 65,2 69,6 62,3 66,1 64,4 64,6 63,5 78,5 77,6 76,1 74,8 61,7 69,4 69,2 69,6 68,7 68,1 70,3 70,1 70,3 69,3 69,0 . . 69,4 68,0 64,6 . . 69,4 68,0 64,6
Gruppestørrelse 2 (antall) antall . . 11,6 10,0 10,7 11,5 11,2 10,8 12,4 13,1 11,0 10,5 10,4 9,7 10,7 20,7 20,1 18,8 17,5 9,3 16,6 16,5 16,2 15,8 15,7 17,0 16,8 16,5 16,0 15,8 . . 16,1 15,9 15,8 . . 16,1 15,9 15,8
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall . . 41,6 : 43,4 41,2 42,2 42,1 41,8 42,6 41,1 40,8 41,6 41,5 42,5 41,5 41,8 42,0 43,3 43,3 41,2 41,3 41,7 41,7 42,9 41,2 41,4 41,7 41,9 43,1 . . 41,4 41,4 42,7 . . 41,4 41,4 42,7
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent . . 20,0 18,0 16,8 21,7 21,5 21,6 21,6 20,8 21,2 20,9 20,7 20,2 20,9 18,2 18,3 18,5 18,8 19,9 23,7 23,2 23,1 23,0 22,4 23,0 22,5 22,5 22,4 21,9 . . 23,3 23,3 22,9 . . 23,3 23,3 22,9
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr . . 177 697,9 185 033,0 187 976,5 148 755,0 155 682,5 166 658,7 159 825,2 144 838,5 164 086,9 171 410,5 178 715,7 192 251,6 163 008,0 106 791,1 111 149,5 116 641,1 124 079,0 194 970,4 104 736,7 107 654,6 112 567,8 117 307,7 117 307,2 104 956,1 108 033,8 113 013,9 118 056,0 118 837,9 . . 114 141,7 118 472,2 118 055,6 . . 114 141,7 118 472,2 118 055,6
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt