KOSTRA nøkkeltall

Fauske - Fuossko - 1841 (Nordland - Nordlánnda)

Regnskap

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Fauske - Fuossko Kostragruppe 02 Kostragruppe 08 Kostragruppe 08 Kostragruppe 12 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland Nordland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent -1,7 -2,0 -3,7 -0,6 1,7 3,0 1,9 0,2 1,6 2,8 3,8 1,6 -0,2 2,5 3,8 3,8 1,6 -0,2 2,5 3,8 3,2 2,5 1,6 3,5 5,2 3,2 2,5 1,6 3,5 5,2 3,7 2,2 1,5 2,5 4,2 3,8 2,6 1,9 2,7 4,3 2,3 2,8 0,6 1,8 2,8 2,3 2,8 0,6 1,8 2,8 2,3 2,8 0,6 1,8 2,8
Årets merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent -0,1 -2,6 -5,0 -2,0 0,0 1,8 1,8 1,2 -0,2 0,0 2,0 1,0 0,4 0,0 0,0 2,0 1,0 0,4 0,0 0,0 1,4 1,3 0,5 0,0 0,0 1,4 1,3 0,5 0,0 0,0 1,8 1,2 1,1 0,0 0,0 1,9 1,3 1,2 0,0 0,0 1,5 1,3 0,2 -0,1 -0,2 1,5 1,3 0,2 -0,1 -0,2 1,5 1,3 0,2 -0,1 -0,2
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 3,9 2,0 11,4 12,7 4,9 19,2 19,4 17,8 16,3 18,3 21,2 21,6 18,6 22,8 23,0 21,2 21,6 18,6 22,8 23,0 20,3 21,3 23,6 23,9 24,5 20,3 21,3 23,6 23,9 24,5 21,8 21,7 20,6 22,4 23,0 18,3 17,9 17,0 18,6 19,1 18,5 18,3 19,1 21,2 22,7 18,5 18,3 19,1 21,2 22,7 18,5 18,3 19,1 21,2 22,7
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 101,8 116,3 143,4 120,9 121,1 39,5 40,1 47,5 58,5 57,4 52,7 54,7 58,5 64,3 60,2 52,7 54,7 58,5 64,3 60,2 48,5 52,6 70,0 43,2 40,4 48,5 52,6 70,0 43,2 40,4 40,1 42,2 48,3 50,3 48,6 36,5 39,1 44,4 46,0 44,2 41,8 41,5 52,4 52,5 56,8 41,8 41,5 52,4 52,5 56,8 41,8 41,5 52,4 52,5 56,8
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 141,2 158,5 174,5 176,7 170,8 92,7 95,3 105,1 117,3 116,6 114,1 120,2 121,1 122,1 120,9 114,1 120,2 121,1 122,1 120,9 105,0 111,5 132,0 110,7 107,9 105,0 111,5 132,0 110,7 107,9 101,9 105,6 111,0 116,3 114,5 98,6 101,8 106,7 111,6 109,8 100,6 104,0 115,0 123,2 124,1 100,6 104,0 115,0 123,2 124,1 100,6 104,0 115,0 123,2 124,1
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 53 874 54 951 57 415 59 222 63 441 61 096 62 753 64 774 63 378 68 039 51 409 53 000 56 230 64 566 69 139 51 409 53 000 56 230 64 566 69 139 58 083 59 590 64 398 57 408 62 334 58 083 59 590 64 398 57 408 62 334 53 619 55 124 57 318 59 398 63 840 54 801 56 328 58 503 60 867 65 717 57 946 59 654 62 154 64 326 68 892 57 946 59 654 62 154 64 326 68 892 57 946 59 654 62 154 64 326 68 892
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 1,4 -1,6 9,7 -8,9 -7,3 9,5 10,9 10,8 8,9 11,2 11,1 11,1 10,8 10,2 12,0 11,1 11,1 10,8 10,2 12,0 9,4 10,4 10,3 14,6 16,2 9,4 10,4 10,3 14,6 16,2 11,7 12,3 12,4 11,8 13,7 11,4 12,2 12,1 11,5 13,4 7,9 9,2 10,7 8,9 10,3 7,9 9,2 10,7 8,9 10,3 7,9 9,2 10,7 8,9 10,3
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 35,0 28,9 17,2 12,6 12,6 11,2 11,5 14,9 16,4 14,0 18,8 16,3 19,9 15,3 11,9 18,8 16,3 19,9 15,3 11,9 13,5 16,5 22,0 15,5 13,7 13,5 16,5 22,0 15,5 13,7 14,5 15,2 16,3 15,7 13,9 14,6 15,3 16,7 16,0 14,5 13,5 14,5 17,1 16,5 14,3 13,5 14,5 17,1 16,5 14,3 13,5 14,5 17,1 16,5 14,3
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 22,1 14,2 30,3 39,4 20,1 31,1 31,3 31,4 32,8 25,8 33,7 36,1 27,2 26,4 31,8 33,7 36,1 27,2 26,4 31,8 36,3 31,3 30,3 42,6 45,9 36,3 31,3 30,3 42,6 45,9 34,9 36,0 33,8 34,9 37,8 40,1 44,9 41,5 38,4 39,1 33,2 27,9 26,1 29,0 35,3 33,2 27,9 26,1 29,0 35,3 33,2 27,9 26,1 29,0 35,3

Kontakt