KOSTRA nøkkeltall

Fauske - Fuossko - 1841 (Nordland - Nordlánnda)

Plan- og byggesaksbehandling

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan- og byggesaksbehandling

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Fauske - Fuossko Kostragruppe 02 Kostragruppe 08 Kostragruppe 08 Kostragruppe 12 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland Nordland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Vedtatte detaljreguleringer fremmet som private forslag (antall) antall 1 6 3 3 3 139 124 96 54 49 112 123 99 43 31 112 123 99 43 31 59 59 41 119 97 59 59 41 119 97 1 226 1 145 948 942 815 1 273 1 167 975 963 835 63 74 38 68 47 63 74 38 68 47 63 74 38 68 47
Detaljreguleringer møtt med innsigelse i alt (antall) antall 0 1 0 1 1 27 42 42 23 14 29 36 33 21 13 29 36 33 21 13 10 10 23 48 62 10 10 23 48 62 287 399 364 385 370 293 403 377 391 380 13 11 14 19 11 13 11 14 19 11 13 11 14 19 11
Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid fra mottatt komplett planforslag til endelig vedtak (dager) dager 94 53 90 73 123 141 117 120 128 124 114 105 110 123 134 114 105 110 123 134 94 132 108 198 248 94 132 108 198 248 119 119 126 131 138 120 121 128 134 138 117 119 106 120 140 117 119 106 120 140 117 119 106 120 140
Klager mottatt på kommunens vedtak om detaljreguleringer (antall) antall .. 1 1 0 2 35 43 36 27 21 39 34 29 21 11 39 34 29 21 11 25 19 11 152 109 25 19 11 152 109 615 682 629 838 580 629 710 642 871 599 13 34 23 21 33 13 34 23 21 33 13 34 23 21 33
Behandlede byggesøknader med 12 ukers frist (antall) antall 139 41 9 0 .. 4 186 3 148 2 420 1 143 1 205 3 069 2 646 2 238 847 797 3 069 2 646 2 238 847 797 1 786 1 060 1 008 8 001 7 071 1 786 1 060 1 008 8 001 7 071 39 200 33 292 29 786 31 027 33 235 42 169 36 334 32 788 33 994 36 433 2 553 1 592 1 172 1 379 1 453 2 553 1 592 1 172 1 379 1 453 2 553 1 592 1 172 1 379 1 453
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall 139 139 138 55 .. 4 186 4 300 4 408 2 376 1 933 3 069 3 300 2 906 1 785 1 662 3 069 3 300 2 906 1 785 1 662 1 786 2 350 2 205 6 376 6 545 1 786 2 350 2 205 6 376 6 545 38 990 38 687 38 004 39 834 42 162 41 959 41 538 40 749 42 885 45 216 2 553 2 266 2 396 2 299 2 290 2 553 2 266 2 396 2 299 2 290 2 553 2 266 2 396 2 299 2 290
Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid for byggesøknader med 12 ukers frist (dager) dager 29 57 38 .. .. 28 33 33 46 31 34 36 44 40 63 34 36 44 40 63 36 40 39 48 57 36 40 39 48 57 32 37 37 39 42 33 38 37 39 42 36 44 35 42 37 36 44 35 42 37 36 44 35 42 37
Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid for byggesøknader med 3 ukers frist (dager) dager 26 34 39 36 .. 14 15 15 19 19 16 20 21 25 24 16 20 21 25 24 18 22 18 17 29 18 22 18 17 29 16 20 18 17 19 16 20 18 17 19 22 36 21 19 18 22 36 21 19 18 22 36 21 19 18
Andel av innvilgede byggesøknader som medførte vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 13,0 10,9 4,8 5,3 .. 18,9 17,7 22,5 12,5 14,0 17,8 19,6 22,6 25,8 17,4 17,8 19,6 22,6 25,8 17,4 13,8 17,9 21,6 22,9 22,1 13,8 17,9 21,6 22,9 22,1 19,4 20,6 21,1 20,8 20,4 19,1 20,8 20,8 20,3 19,7 15,3 15,8 18,7 19,1 22,0 15,3 15,8 18,7 19,1 22,0 15,3 15,8 18,7 19,1 22,0
Klager på resultat av byggesaksbehandlingen, behandlet av kommunen (antall) antall 2 0 2 2 .. 141 156 174 81 88 272 188 190 101 120 272 188 190 101 120 101 81 105 1 140 1 202 101 81 105 1 140 1 202 3 345 3 099 3 128 3 115 3 642 3 707 3 590 3 724 3 675 4 343 97 82 86 74 81 97 82 86 74 81 97 82 86 74 81
Tiltak hvor det ble utført ett eller flere tilsyn (antall) antall 26 21 17 5 .. 404 303 290 160 227 658 641 323 57 111 658 641 323 57 111 166 186 162 1 452 934 166 186 162 1 452 934 7 359 6 303 5 390 4 556 4 245 7 893 6 854 5 889 5 471 5 077 270 188 165 128 121 270 188 165 128 121 270 188 165 128 121

Kontakt