KOSTRA nøkkeltall

Fauske - Fuossko - 1841 (Nordland - Nordlánnda)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Fauske - Fuossko Kostragruppe 02 Kostragruppe 08 Kostragruppe 08 Kostragruppe 12 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland Nordland
2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 3,1 3,9 4,3 4,3 4,7 4,7 4,1 4,3 3,9 3,9 3,9
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,3 1,3 1,3 1,3 1,8 1,8 1,4 1,5 1,2 1,2 1,2
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,7 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 2 111 2 918 3 252 3 252 2 968 2 968 2 684 2 895 2 972 2 972 2 972
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) per innbygger (kr) kr 767 1 346 1 551 1 551 1 317 1 317 1 212 1 303 1 422 1 422 1 422
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 54 796 951 951 1 243 1 243 1 124 1 238 478 478 478
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger (kr) kr 239 354 351 351 289 289 310 322 318 318 318
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 0,9 2,6 4,2 4,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,4 3,4 3,4
Utlån per innbygger (antall) antall 1,9 2,6 2,3 2,3 2,3 2,3 2,4 2,3 2,0 2,0 2,0
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 7,2 21,0 18,5 18,5 11,0 11,0 13,3 12,8 12,9 12,9 12,9
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall 15,2 17,1 14,9 14,9 19,3 19,3 16,6 18,1 16,7 16,7 16,7
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. I disse kommunene er visningssted satt lik en kinosal.

Kontakt