KOSTRA nøkkeltall

Fauske - Fuossko - 1841 (Nordland - Nordlánnda)

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Fauske - Fuossko Kostragruppe 02 Kostragruppe 08 Kostragruppe 08 Kostragruppe 12 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland Nordland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 83 165 180 153 142 119 129 132 100 146 113 126 144 113 157 113 126 144 113 157 115 139 123 88 134 115 139 123 88 134 111 126 134 96 143 113 127 132 91 142 123 146 151 109 141 123 146 151 109 141 123 146 151 109 141
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,43 0,83 0,84 0,67 0,63 0,82 0,87 0,81 0,59 0,80 0,66 0,71 0,75 0,66 0,84 0,66 0,71 0,75 0,66 0,84 0,77 0,87 0,94 0,45 0,65 0,77 0,87 0,94 0,45 0,65 0,67 0,73 0,71 0,54 0,75 0,65 0,70 0,67 0,48 0,70 0,81 0,91 0,87 0,62 0,78 0,81 0,91 0,87 0,62 0,78 0,81 0,91 0,87 0,62 0,78
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 97,2 97,1 96,9 98,1 97,9 99,0 98,0 96,5 96,4 95,9 99,0 98,0 96,5 96,4 95,9 96,2 97,0 98,5 94,1 93,2 96,2 97,0 98,5 94,1 93,2 95,6 95,5 96,2 96,3 95,9 95,2 95,1 95,8 96,2 95,8 97,6 97,8 97,7 97,9 97,1 97,6 97,8 97,7 97,9 97,1 97,6 97,8 97,7 97,9 97,1
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 190 208 229 225 249 161 157 166 155 168 147 147 169 162 172 147 147 169 162 172 186 190 160 125 134 186 190 160 125 134 155 154 154 139 146 158 155 153 138 146 162 173 172 161 173 162 173 172 161 173 162 173 172 161 173
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 82 77 75 75 75 85 85 84 86 85 89 87 87 83 80 89 87 87 83 80 83 86 94 80 77 83 86 94 80 77 84 83 83 84 82 83 82 82 83 82 85 85 86 85 84 85 85 86 85 84 85 85 86 85 84
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 18 23 25 25 25 9 8 7 13 13 5 7 9 15 16 5 7 9 15 16 15 11 6 17 19 15 11 6 17 19 12 12 13 12 13 13 13 14 13 14 12 13 13 13 15 12 13 13 13 15 12 13 13 13 15
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 1 1 2 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 2 2 1 1 0 2 2 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 4 4 6 1 2 4 3 2 1 1 4 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 98 100 100 100 100 95 96 96 98 98 97 96 97 95 95 97 96 97 95 95 94 95 99 95 94 94 95 99 95 94 95 95 96 97 96 95 94 96 96 96 95 96 97 97 97 95 96 97 97 97 95 96 97 97 97
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 0 0 0 0 0 6 6 7 0 1 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 4 0 3 3 3 4 0 3 3 5 5 4 3 3 4 4 4 3 3 3 1 2 2 1 3 1 2 2 1 3 1 2 2 1

Kontakt