KOSTRA nøkkeltall

Fauske - Fuossko - 1841 (Nordland - Nordlánnda)

Helse- og omsorgstjenester

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Fauske - Fuossko Kostragruppe 02 Kostragruppe 08 Kostragruppe 08 Kostragruppe 12 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland Nordland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 29 824 32 251 34 220 34 830 35 055 32 209 34 569 37 041 35 902 39 574 22 976 24 892 29 357 36 106 39 894 22 976 24 892 29 357 36 106 39 894 32 643 34 759 39 684 25 067 28 618 32 643 34 759 39 684 25 067 28 618 25 456 27 245 28 774 29 272 33 077 24 800 26 539 28 026 28 598 32 495 31 100 33 584 35 317 35 776 39 573 31 100 33 584 35 317 35 776 39 573 31 100 33 584 35 317 35 776 39 573
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 328,0 322,5 335,9 312,3 302,1 376,4 387,8 393,8 375,6 382,8 264,1 274,0 317,0 388,1 388,5 264,1 274,0 317,0 388,1 388,5 378,6 392,5 430,2 266,5 270,3 378,6 392,5 430,2 266,5 270,3 299,8 305,9 313,2 315,3 319,0 287,8 293,2 299,9 302,2 307,0 383,7 386,2 397,8 394,0 396,0 383,7 386,2 397,8 394,0 396,0 383,7 386,2 397,8 394,0 396,0
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 32,6 34,9 35,3 35,2 33,7 33,1 34,1 34,9 35,5 37,1 28,0 28,6 32,9 33,0 35,2 28,0 28,6 32,9 33,0 35,2 32,3 33,4 34,8 30,0 31,8 32,3 33,4 34,8 30,0 31,8 31,1 31,9 32,4 32,1 33,9 30,0 30,8 31,3 30,8 32,4 33,1 34,9 35,1 34,5 36,3 33,1 34,9 35,1 34,5 36,3 33,1 34,9 35,1 34,5 36,3
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 80,5 83,3 82,2 80,9 82,2 79,0 78,3 78,9 77,9 78,4 78,6 77,7 77,7 77,4 77,7 78,6 77,7 77,7 77,4 77,7 77,4 77,9 73,7 77,5 78,0 77,4 77,9 73,7 77,5 78,0 77,6 77,5 77,7 78,1 78,3 77,2 77,1 77,5 77,7 77,8 77,2 77,3 77,3 78,0 77,6 77,2 77,3 77,3 78,0 77,6 77,2 77,3 77,3 78,0 77,6
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,51 0,50 0,52 0,50 0,48 0,51 0,52 0,54 0,52 0,53 0,50 0,51 0,54 0,60 0,59 0,50 0,51 0,54 0,60 0,59 0,59 0,61 0,57 0,62 0,60 0,59 0,61 0,57 0,62 0,60 0,55 0,56 0,58 0,58 0,58 0,55 0,56 0,58 0,58 0,58 0,58 0,56 0,59 0,58 0,58 0,58 0,56 0,59 0,58 0,58 0,58 0,56 0,59 0,58 0,58
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 34,2 32,3 30,8 26,9 24,3 37,0 36,2 35,0 34,3 33,6 33,0 31,8 32,7 32,0 31,5 33,0 31,8 32,7 32,0 31,5 36,4 35,3 38,4 25,8 25,7 36,4 35,3 38,4 25,8 25,7 32,4 31,6 30,3 29,2 28,8 32,0 31,2 30,0 28,9 28,6 33,5 33,2 31,9 31,2 30,5 33,5 33,2 31,9 31,2 30,5 33,5 33,2 31,9 31,2 30,5
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 46,7 46,6 46,7 48,9 49,9 43,1 27,3 42,4 45,0 44,9 52,0 36,4 49,9 47,7 47,7 52,0 36,4 49,9 47,7 47,7 46,3 31,6 45,9 49,1 50,0 46,3 31,6 45,9 49,1 50,0 47,0 47,5 47,9 48,4 48,8 46,8 47,4 47,8 48,3 48,7 47,8 47,9 47,6 47,7 47,3 47,8 47,9 47,6 47,7 47,3 47,8 47,9 47,6 47,7 47,3
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 13,5 12,8 13,9 11,2 12,4 13,4 12,7 12,6 10,9 11,0 9,4 9,3 9,9 12,2 11,4 9,4 9,3 9,9 12,2 11,4 13,2 12,8 11,2 12,3 12,0 13,2 12,8 11,2 12,3 12,0 12,6 12,1 11,9 11,2 10,9 12,9 12,4 12,1 11,4 11,0 13,5 13,1 12,9 11,9 11,0 13,5 13,1 12,9 11,9 11,0 13,5 13,1 12,9 11,9 11,0
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent) prosent 95,5 92,1 92,9 92,1 91,1 91,2 91,3 92,1 98,1 98,0 90,9 92,2 91,3 91,8 93,2 90,9 92,2 91,3 91,8 93,2 86,8 86,2 83,6 94,6 95,0 86,8 86,2 83,6 94,6 95,0 89,2 89,7 91,0 91,8 92,5 86,6 87,8 89,3 90,4 91,6 87,8 87,3 90,1 89,8 91,1 87,8 87,3 90,1 89,8 91,1 87,8 87,3 90,1 89,8 91,1
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 3 823 4 140 4 401 4 771 4 687 3 330 3 581 3 852 4 147 4 507 3 892 4 200 4 187 4 341 4 746 3 892 4 200 4 187 4 341 4 746 4 049 4 281 4 684 3 786 4 172 4 049 4 281 4 684 3 786 4 172 3 439 3 710 3 842 4 032 4 437 3 381 3 642 3 794 3 986 4 346 3 538 3 816 3 917 4 047 4 525 3 538 3 816 3 917 4 047 4 525 3 538 3 816 3 917 4 047 4 525
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,0 1,1 0,0 0,0 1,3 0,4 0,1 0,0 0,0 1,3 0,4 0,1 0,0 0,0 3,1 3,2 0,0 14,1 13,7 3,1 3,2 0,0 14,1 13,7 5,9 5,4 5,5 5,4 5,0 10,7 10,2 9,6 9,0 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,48 0,39 0,45 0,52 0,54 0,46 0,50 0,50 0,53 0,53 0,62 0,58 0,54 0,67 0,68 0,62 0,58 0,54 0,67 0,68 0,54 0,54 0,49 0,57 0,68 0,54 0,54 0,49 0,57 0,68 0,55 0,57 0,56 0,57 0,63 0,55 0,56 0,55 0,56 0,61 0,45 0,49 0,49 0,54 0,56 0,45 0,49 0,49 0,54 0,56 0,45 0,49 0,49 0,54 0,56
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 1,18 0,88 1,01 1,13 1,53 0,00 0,73 0,79 0,56 0,62 0,00 0,75 0,68 0,50 0,56 0,00 0,75 0,68 0,50 0,56 0,00 0,63 0,60 0,68 0,70 0,00 0,63 0,60 0,68 0,70 0,65 0,67 0,69 0,64 0,66 0,67 0,68 0,70 0,66 0,68 0,41 0,42 0,39 0,42 0,40 0,41 0,42 0,39 0,42 0,40 0,41 0,42 0,39 0,42 0,40
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 5,3 6,2 6,6 7,5 8,6 5,4 5,5 5,7 5,9 7,1 4,6 4,9 4,9 5,7 6,6 4,6 4,9 4,9 5,7 6,6 5,1 5,3 6,0 5,3 6,7 5,1 5,3 6,0 5,3 6,7 4,6 4,8 5,0 5,5 6,6 4,5 4,7 4,8 5,4 6,7 5,3 5,4 5,6 6,0 6,9 5,3 5,4 5,6 6,0 6,9 5,3 5,4 5,6 6,0 6,9
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 12,9 13,6 14,8 14,9 15,3 13,2 13,5 14,0 14,2 14,9 10,3 10,6 11,3 14,3 15,0 10,3 10,6 11,3 14,3 15,0 12,9 13,0 15,2 10,5 10,8 12,9 13,0 15,2 10,5 10,8 11,1 11,3 11,5 11,8 12,1 11,0 11,2 11,4 11,5 11,8 13,4 13,4 13,9 14,1 14,9 13,4 13,4 13,9 14,1 14,9 13,4 13,4 13,9 14,1 14,9
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 9,5 11,6 12,3 11,4 13,3 10,7 11,5 11,2 11,4 11,3 8,7 8,7 10,4 10,7 10,7 8,7 8,7 10,4 10,7 10,7 11,0 11,1 11,9 9,2 9,2 11,0 11,1 11,9 9,2 9,2 9,5 9,6 9,7 9,7 9,7 9,4 9,5 9,5 9,6 9,6 11,6 11,9 12,2 12,2 12,1 11,6 11,9 12,2 12,2 12,1 11,6 11,9 12,2 12,2 12,1
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk)1 årsverk 74,6 74,5 79,4 73,9 85,2 46,4 50,3 50,4 54,6 59,8 44,2 49,1 48,3 57,5 61,4 44,2 49,1 48,3 57,5 61,4 41,3 46,9 55,8 37,9 41,7 41,3 46,9 55,8 37,9 41,7 38,9 42,1 44,1 45,7 50,5 39,0 42,4 44,5 46,3 51,3 49,9 52,8 53,5 55,8 62,0 49,9 52,8 53,5 55,8 62,0 49,9 52,8 53,5 55,8 62,0
Andel nyfødte med hjemmebesøk av helsesykepleier (prosent) prosent 88,2 88,9 95,3 100,0 98,6 92,4 94,0 92,7 89,0 96,0 90,3 89,4 93,8 83,1 90,0 90,3 89,4 93,8 83,1 90,0 88,4 81,8 95,0 56,1 70,4 88,4 81,8 95,0 56,1 70,4 90,6 90,6 93,4 72,4 80,5 88,6 88,4 90,0 69,9 78,1 91,6 91,0 90,7 79,6 87,6 91,6 91,0 90,7 79,6 87,6 91,6 91,0 90,7 79,6 87,6
1Det er en større økning enn normalt i årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten mellom 2020 og 2021. Dette skyldes at flere kommuner har inkludert midlertidig ansatt personell som har bistått med koronavaksinering, på næring for helsestasjons- og skolehelsetjenesten (86.903). Dette personellet skulle vært registrert på næring for annen forebyggende helsetjeneste (næring 86.904). Dette gir utslag ved sammenligning av de to årgangene både for landstall og en del kommuner, fylker og KOSTRA-grupper.

Kontakt