KOSTRA nøkkeltall

Fauske - Fuossko - 1841 (Nordland - Nordlánnda)

Grunnskole

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Fauske - Fuossko Kostragruppe 02 Kostragruppe 08 Kostragruppe 08 Kostragruppe 12 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland Nordland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 72,0 34,5 33,1 77,1 54,1 55,3 51,8 52,4 51,8 46,8 43,4 46,1 44,4 59,2 57,4 43,4 46,1 44,4 59,2 57,4 59,3 61,3 62,8 28,2 27,6 59,3 61,3 62,8 28,2 27,6 38,2 37,3 36,3 36,2 35,3 33,7 32,5 31,5 31,2 30,5 51,0 50,8 53,0 54,9 52,2 51,0 50,8 53,0 54,9 52,2 51,0 50,8 53,0 54,9 52,2
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 223,6 192,5 266,1 294,3 270,8 142,6 143,4 148,7 174,2 178,6 135,0 136,6 132,5 164,8 174,2 135,0 136,6 132,5 164,8 174,2 155,0 160,4 176,0 132,8 134,9 155,0 160,4 176,0 132,8 134,9 135,4 137,6 139,9 143,1 144,2 133,6 136,1 138,8 142,9 144,4 150,5 151,3 161,7 159,1 157,5 150,5 151,3 161,7 159,1 157,5 150,5 151,3 161,7 159,1 157,5
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent 2,0 2,1 1,9 2,8 2,4 4,3 4,1 3,4 4,1 4,4 3,9 3,5 3,6 4,2 4,1 3,9 3,5 3,6 4,2 4,1 5,0 4,6 5,1 5,9 5,9 5,0 4,6 5,1 5,9 5,9 5,5 5,2 4,9 4,7 4,7 7,1 6,6 6,4 6,3 6,3 5,1 4,6 4,3 4,0 4,1 5,1 4,6 4,3 4,0 4,1 5,1 4,6 4,3 4,0 4,1
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent 7,3 8,0 5,0 5,9 6,5 8,5 8,7 9,2 8,3 8,1 7,8 7,9 8,2 9,1 8,9 7,8 7,9 8,2 9,1 8,9 9,0 8,8 9,7 7,1 7,1 9,0 8,8 9,7 7,1 7,1 7,9 7,9 7,8 7,8 7,9 7,8 7,9 7,7 7,7 7,8 9,6 9,9 9,7 9,5 9,4 9,6 9,9 9,7 9,5 9,4 9,6 9,9 9,7 9,5 9,4
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent 60,0 61,6 60,4 68,0 60,0 70,8 72,1 74,0 72,1 71,6 73,6 73,3 72,4 66,8 69,1 73,6 73,3 72,4 66,8 69,1 69,1 69,6 71,1 76,0 74,7 69,1 69,6 71,1 76,0 74,7 72,8 73,5 75,0 72,4 72,5 73,4 74,2 75,5 73,2 73,1 66,7 68,4 73,1 68,6 69,2 66,7 68,4 73,1 68,6 69,2 66,7 68,4 73,1 68,6 69,2
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent 60,4 49,5 54,7 63,9 60,0 69,4 68,8 68,3 65,3 64,2 69,9 70,4 65,6 62,5 64,6 69,9 70,4 65,6 62,5 64,6 67,5 66,7 67,4 71,8 71,2 67,5 66,7 67,4 71,8 71,2 69,2 69,6 68,7 68,1 68,7 70,1 70,3 69,3 69,0 69,4 65,2 63,7 65,4 64,0 64,7 65,2 63,7 65,4 64,0 64,7 65,2 63,7 65,4 64,0 64,7
Gruppestørrelse 2 (antall) antall 12,6 11,5 12,9 13,9 13,4 13,7 13,5 13,4 13,6 13,3 17,1 17,2 15,8 14,2 13,9 17,1 17,2 15,8 14,2 13,9 14,0 13,9 12,4 16,8 16,6 14,0 13,9 12,4 16,8 16,6 16,5 16,2 15,8 15,7 15,6 16,8 16,5 16,0 15,8 15,6 13,9 13,9 13,8 13,6 13,4 13,9 13,9 13,8 13,6 13,4 13,9 13,9 13,8 13,6 13,4
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall 40,4 40,5 40,7 43,4 44,8 41,0 41,0 41,5 43,2 42,7 41,5 41,8 41,4 41,7 42,5 41,5 41,8 41,4 41,7 42,5 40,0 40,7 40,8 43,8 43,8 40,0 40,7 40,8 43,8 43,8 41,3 41,7 41,7 42,9 43,0 41,4 41,7 41,9 43,1 43,2 41,2 41,5 41,5 42,9 43,1 41,2 41,5 41,5 42,9 43,1 41,2 41,5 41,5 42,9 43,1
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 24,6 24,0 25,0 24,2 25,0 22,9 22,7 22,2 21,7 22,2 25,6 25,3 23,5 22,0 23,2 25,6 25,3 23,5 22,0 23,2 23,4 23,2 22,9 21,7 21,9 23,4 23,2 22,9 21,7 21,9 23,2 23,1 23,0 22,4 23,0 22,5 22,5 22,4 21,9 22,5 21,7 22,1 21,9 21,0 21,4 21,7 22,1 21,9 21,0 21,4 21,7 22,1 21,9 21,0 21,4
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 144 133,6 143 034,9 156 331,1 157 585,1 167 588,2 128 222,7 133 902,1 139 840,7 137 565,3 147 660,0 104 229,0 108 006,5 120 807,0 133 597,9 145 998,3 104 229,0 108 006,5 120 807,0 133 597,9 145 998,3 129 113,1 134 182,6 155 262,8 107 697,5 115 434,7 129 113,1 134 182,6 155 262,8 107 697,5 115 434,7 107 654,6 112 567,8 117 307,7 117 307,2 126 051,8 108 033,8 113 013,9 118 056,0 118 837,9 128 272,3 123 846,3 130 654,1 135 867,3 134 698,9 144 801,4 123 846,3 130 654,1 135 867,3 134 698,9 144 801,4 123 846,3 130 654,1 135 867,3 134 698,9 144 801,4
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt