KOSTRA nøkkeltall

Fauske - Fuossko - 1841 (Nordland - Nordlánnda)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Fauske - Fuossko Kostragruppe 02 Kostragruppe 08 Kostragruppe 08 Kostragruppe 12 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland Nordland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 8,0 8,7 10,9 10,1 11,6 8,8 8,8 8,9 9,0 9,8 8,7 8,7 8,1 9,4 10,1 8,7 8,7 8,1 9,4 10,1 9,3 9,5 10,5 9,2 9,8 9,3 9,5 10,5 9,2 9,8 8,9 9,0 9,0 8,9 9,5 8,9 9,0 9,0 8,8 9,5 8,3 8,6 8,8 8,7 9,3 8,3 8,6 8,8 8,7 9,3 8,3 8,6 8,8 8,7 9,3
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 308 235 1 097 738 1 341 248 253 261 318 468 229 260 290 210 368 229 260 290 210 368 128 237 461 327 407 128 237 461 327 407 271 278 299 291 357 279 288 313 292 359 294 208 426 328 467 294 208 426 328 467 294 208 426 328 467
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 4,94 4,58 4,70 4,42 4,48 6,74 6,92 6,75 6,24 6,18 4,67 4,65 4,74 6,42 6,21 4,67 4,65 4,74 6,42 6,21 6,92 6,63 9,01 4,54 4,62 6,92 6,63 9,01 4,54 4,62 5,17 5,12 4,94 5,24 5,19 4,95 4,94 4,78 5,06 4,99 6,48 6,26 6,04 6,07 6,13 6,48 6,26 6,04 6,07 6,13 6,48 6,26 6,04 6,07 6,13
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 31 67 74 66 87 84 93 83 104 93 99 77 88 99 91 99 77 88 99 91 73 75 62 123 136 73 75 62 123 136 100 99 101 104 109 109 109 112 118 135 88 92 111 101 99 88 92 111 101 99 88 92 111 101 99
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 363 736 582 583 594 483 511 555 539 617 557 577 585 590 681 557 577 585 590 681 546 602 529 579 658 546 602 529 579 658 517 562 603 551 636 540 581 613 579 662 488 557 570 547 594 488 557 570 547 594 488 557 570 547 594
Herav utgifter til renhold (kr) kr 110 219 220 227 214 160 160 178 167 181 158 170 175 197 218 158 170 175 197 218 164 176 133 156 158 164 176 133 156 158 157 161 173 164 172 156 159 170 162 170 124 132 136 140 160 124 132 136 140 160 124 132 136 140 160
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 83 165 180 153 142 119 129 132 100 146 113 126 144 113 157 113 126 144 113 157 115 139 123 88 134 115 139 123 88 134 111 126 134 96 143 113 127 132 91 142 123 146 151 109 141 123 146 151 109 141 123 146 151 109 141
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt